Viljelemään ja varjelemaan - seurakunta on ympäristön asialla

Mitä seurakunnassa tehdään ympäristön hyväksi?

Seurakunta tekee käytännön tekoja ja valintoja puhtaamman luonnon puolesta. Alle olemme listanneet joitakin jo tekemistämme ympäristöteoista. Isossa roolissa on myös ympäristökasvatus, joka on integroitu esimerkiksi osaksi seurakunnan varhaiskasvatuksen teemoja. Seurakuntana olemme sitoutuneet hankkimaan kirkon Ympäristödiplomin viimeistään vuonna 2025.

Kirkon erityiset vahvuudet ilmastotyössä ovat arvokeskustelussa sekä vastuullisissa asenteissa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on sitoutunut kansalliseen ja kansainväliseen työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kirkko ja sen seurakunnat sitoutuvat omien päästöjen konkreettiseen vähentämiseen sekä tukemaan ihmisiä muuttamaan elämäntapaansa ilmaston ja muun ympäristön kannalta kestäväksi. Kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on hiilineutraali kirkko vuonna 2030 ja lähitavoitteena on luopua fossiilisista polttoaineista mm. seurakuntien
kiinteistöjen lämmityksessä jo vuoteen 2025 mennessä.

Millaisia käytännön asioita olemme tehneet? 

Olemme seurakunnassa tehneet muun muassa seuraavanlaisia muutoksia toiminnassamme ympäristön hyväksi:

•    Käytämme biohajoavia kertakäyttöastioita.
•    Käytössämme on luomuna reilun kaupan tee ja kahvi, sekä puurohiutaleet.
•    Käytämme kauden kasviksia.
•    Leireillämme on tarjolla neljänä päivänä kasvisruokaa. Lisäksi jokaisena päivänä on saatavilla kasvisruokavaihtoehto, jonka valmistamme tilauksesta.
•    Muissakin seurakunnan tilaisuuksissa saa erikseen tilaamalla kasvisruoan.
•    Leireillä on vähennetty punaisen lihan käyttöä, joka on korvattu kasvisilla, härkiksellä, mifulla ja broilerilla.
•    Leireillä meillä on käytössä kotimainen kirjolohi ja muutoin käytämme vastuullisesti pyydystettyä kalaa.
•    Hävikkiruoka, joka ei ole ollut tarjolla, pakataan ja jaetaan diakonian kautta.
•    Muutoinkin kaikki tuotteet mitä emme pysty hyödyntämään keittiöllä, menevät jakoon diakonian kautta.
•    Pakkaamme biojätteet biopusseihin.
•    Olemme lisänneet kartonkikierrätysastetta erityisesti Lempiäniemen leirikeskuksessa.
•    Lempiäniemen leirikeskuksessa hyödynnämme katolla olevista aurinkopaneeleista saamaamme sähköä.
•    Lempiäniemen rakennusmateriaalina käytetty puu sitoo hiiltä ja vähentää päästöjä verrattuna siihen, että sama puu käytettäisiin polttoaineena tai selluna tai maatuisi metsässä.
•    Kurun seurakuntatalo on siirtynyt öljylämmityksestä hakelämpöön.
•    OptiWatti –ohjausjärjestelmällä optimoidaan lämmönsäätelyä ja saadaan huomattava, jopa 40%, sähkönsäästö vuositasolla.
•    Olemme tehneet kiinteistökohtaiset jätehuoltosuunnitelmat - ja tiedämme tarkalleen, minkälaista jätettä missäkin syntyy. Mittaamalla näitä jätemääriä 1-2 kertaa vuodessa, saamme konkreettista tietoa ekotekojemme todellisista vaikutuksista.
•    Siivouspuolella olemme panostaneet koulutukseen, haitallisten aineiden käytön minimointiin ja kemikaalien vähentämiseen.
•    Haluamme mahdollisuuksien mukaan noudattaa jätteetöntä elämäntapaa: ei jätettä lainkaan on parempi kuin lajiteltu jäte. Tämän takana on viiden K:n sääntö: kieltäydy, karsi, käytä uudelleen, kierrätä, kompostoi. Tuotteet joita ei hankita, eivät myöskään päädy jätteeksi.


Onko Ylöjärven seurakunnalla ympäristödiplomi?

Seurakuntana olemme sitoutuneet hankkimaan kirkon Ympäristödiplomin viimeistään vuonna 2025. Ylöjärven seurakunnassa tehdään parhaillaan kartoitusta kirkon ympäristödiplomin saamiseksi. Selvityksessä käydään läpi nykytilanne ja laaditaan toimenpideohjelma, jolla toiminnasta saadaan entistä ympäristöystävällisempää. Ympäristödiplomi on loistava työkalu, sillä siinä käydään läpi kaikki osa-alueet: kiinteistöt, toimintaja talous, ympäristökasvatus, jätehuolto, ruoka, hautausmaat, metsät… Selvitys on laaja ja yksityiskohtainen.

Miksi ympäristöasiat liittyvät seurakunnassa tehtävään työhön?

Aivan Raamatun alussa on luomiskertomus. Saatuaan valmiiksi luomakunnan ja luotuaan ensimmäiset ihmiset Jumala kehotti ihmistä vallitsemaan meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu (1 Moos. 1: 28). Luodessaan ihmisen Jumala asetti ihmisen elämään paitsi suhteessa itseensä, myös suhteessa toiseen ihmiseen ja ympäröivään luomakuntaan. Jumala antoi ihmiselle tehtävän viljellä ja varjella kaikkea luotua ja ympärillään olevaa (1 Moos 2: 15).

Ajan saatossa ihminen on oppinut hyödyntämään luonnon voimavaroja ja valjastamaan sen rikkaudet omaan käyttöönsä. Nykyisin olemme menneet jo paljon pidemmälle: kulutamme paitsi omia myös tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksia. Tällä hetkellä ilmaston lämpeneminen, luonnon monimuotoisuuden katoaminen ja ekosysteemien vaurioituminen kytkeytyvät suoraan nykyiseen elämäntapaamme.

Kestävän kehityksen ideaan liittyy olennaisesti ajatus planeettamme rajoista. Vastuullisesti käyttäytyvän ihmisen tehtävänä on sopeuttaa oma toimintansa maapallon luonnonvaroihin ja luonnon kestokykyyn.

Mitä on ekoteologia?

Ekoteologiassa kristillistä oppia, Raamattua ja elämää tarkastellaan luomakunnan hyvinvoinnin näkökulmasta. Ajattelu haastaa ihmiskeskeisen teologian, joka keskittyisi vain yksilön sieluun muista luoduista välittämättä. Ihminen on osa luomakuntaa ja vuorovaikutuksessa kaiken elävän kanssa.

Mitä sinä haluaisit tietää seurakunnan ympäristöteoista?

Mitä haluaisit seurakunnan tekevän ympäristön hyväksi? Millaisia käytännön vinkkejä sinulla olisi seurakunnan toimintaan tästä näkökulmasta? Lähetä meille viestiä sähköpostilla ylojarvi.seurakunta@evl.fi, niin huomioimme viestisi tämän sivun suunnittelussa ja välitämme idean seurakunnan ympäristötyöryhmälle.

Seurakunnan ympäristötyöryhmä

Ylöjärven seurakunnan ympäristötyöryhmään kuuluvat

 • Jussi Kytömäki (pj)
 • Katri Siukola
 • Juhani Vahtokari
 • Jaana Lamminen
 • Jyrki Koivisto
 • Ulla Ruusukallio
 • Teemu Takala
 • Taina Tuohimaa
 • Tarja Suni
 • Hanna Tamminen
 • Sanna Saastamoinen
 • Juha-Pekka Haavisto.

Ympäristötyöryhmän tehtävänä on mm. valmistella seurakunnan ympäristödiplomin hakua.

Työryhmälle voi laittaa viestiä ottamalla yhteyttä työryhmän sihteeriin jyrki.e.koivisto@evl.fi.

Ylöjärven seurakunta on mukana valtakunnallisessa ”Astetta alemmas” –energiansäästökampanjassa! Mukaan koko talven 2022-2023 kestävään kampanjaan on lähtenyt jo yli 750 yritystä ja yhteisöä. Tavoitteena on saada kaikki suomalaiset tekemään konkreettisia ja tehokkaita energiatekoja omien mahdollisuuksiensa puitteissa. Myös Ylöjärven seurakunta tarjoaa erilaisia vinkkejä ja kannustusta energian säästöön omassa arjessa. Kerromme talven aikana Facebook-sivullamme, millaisia tekoja olemme itse saaneet aikaiseksi ja mitä kaikkea olemme listanneet tuleville kuukausille tehtäväksi.  Tule mukaan seuraamaan muitakin ympäristöteemaisia päivityksiämme!