Hyppää sisältöön

Isoskoulutus 23.11.2019

Raamis: Profeetat

Profeettojen kirjat kertovat, kuinka kansa toistuvasti hylkää Jumalan. Ihmiset Raamatussa eivät ole täydellisiä, vaan inhimillisiä. Katso seuraava video profeetoista.

YouTube-video

Kirjoita lyhyet vastaukset seuraviin kysymyksiin:

  • Profeettojen tehtävä oli kertoa ihmisille siitä, mitä merkitsee olla Jumalan kansa (Jumalan lapsi) juuri oman elämän olosuhteissa. Mitä se voisi merkitä sinun elämässäsi?
  • Jos saisit kysyä profeetalta kaksi kysymystä Jumalasta (tai mistä vaan), mitä kysyisit ja miksi?

***

Isko-opetus: Vuorovaikutustaidot

Vuorovaikutus on sanallista ja sanatonta dialogia. Ilmeet, eleet ja toiminta ovat yhtä tärkeitä kuin puhe. Aina ei kuitenkaan ymmärretä mitä toinen tarkoittaa ja yhteentörmäyksiä sattuu. Siksi vuorovaikutustaitoja olisi hyvä harjoitella. Kuunnellessa toista on tärkeä olla hänen kanssaan samalla tasolla, katsoa silmiin ja osoittaa myös omalla asennollaan olevansa kiinnostunut siitä mitä tällä on sanottavaa. Ongelmatilanteissa voi käyttää minäviestiä, jossa keskityt kertomaan ongelman sinulle aiheuttaman tunteen ja vaikutukset sinuun.

1. Harjoitella aktiivista kuuntelua jossain keskustelutilanteessa. Kerro mitä huomasit?

2. Muistele tilannetta, jossa joku on toiminut sinua kohtaan ei-hyväksyttävästi. Kirjoita mitä olisit toiselle halunnut sanoa minäviestillä.

  • Toisen käytös:
  • Oma tunne:
  • Vaikutukset sinuun:
  • Minä-viesti:

***

Lähetä vastauksesi sähköpostilla Sannalle tai Martille.