Seurakuntavaalien viralliset kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutus seurakuntavaaleista 20.11.

Ylöjärven seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 33 jäsentä kirkkovaltuustoon. 

Vaalit toimitetaan Ylöjärven seurakuntakeskuksella 20.11.2022 kello 11 – 20:00. 

Äänioikeutettu 15.8.2022 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 20.11.2022 täyttävä seurakunnan jäsen saa äänestää mainitussa äänestyspaikassa. 

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikasta löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.ylojarvenseurakunta.fi/seurakuntavaalit sekä osoitteesta seurakuntavaalit.fi. 

Ylöjärvi 3.10.2022 

Ylöjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
Puheenjohtaja Nina Alanen 

* * *

Kuulutus seurakuntavaalien ennakkoäänestyksestä ja kotiäänestyksestä

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin. 

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–12.11.2022 joka päivä Ylöjärven seurakuntakeskuksessa (Kirkkotanhuantie 1) kello 9.00–18.00. Ennakkoäänestys järjestetään lisäksi seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa: 

 • Kauppakeskus Elo, Elotie 1, ti-la 8.–12.11. klo 11.00–20.00 
 • S-market, Lähdevainiontie 1, pe 11.11. klo 16.00-19.00 
 • K-supermarket Linkki, Mastontie 2, la 12.11. klo 10.00–14.00 
 • Kellari-nuorisotila, Soppeenmäki, Mikkolantie 1-3, pe 11.11. klo 19.00-20.00 
 • Koulutuskeskus Valo, Pallotie 5, ke 9.11. klo 10.30-13.10 
 • Siivikkalan Salorinteen srk-koti, Siivikkalantie 76, ke 9.11. kello 16.00-19.00 
 • Mutalan toimitila, Palsintie 11, ti 8.11. klo 16.00-19.00 
 • Vuorentaustan seurakuntakoti, Mastontie 27, to 10.11. kello 16.00-19.00 
 • Viljakkalan seurakuntatalo, Virkatie 2, pe 11.11. klo 16.00-19.00 
 • Karhen seurakuntakoti, Kyrönlahdentie 853, ke 9.11. klo 15.00-18.00 
 • Viljakkalan kirjasto, Aittatie 2, ti 8.11. klo 15.00-18.00 ja to 10.11. klo 12.00-15.00 
 • Kurun seurakuntatalo, Kirkkotie 2, pe 11.11. klo 14.00-17.00 
 • Aurejärven kirkko, Itä-Aureentie 1020, la 12.11. klo 10.00-13.00 
 • Länsi-Teiskon rukoushuone, Lato-Valkamantie 9, la 12.11. klo 15.00-18.00 
 • Kurun kirjasto, Kauppatie 7-9, ti 8.11. klo 16.00-19.00 ja ke 9.11. klo 16.00-19.00 
 • Tredu, Metsäopetuksen toimipiste, Metsätie 1, ke 9.11. klo 8.00-12.30 

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.  

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2022 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 4.11.2022 kello 16.00 saakka (KVJ 2 34§). Kirkkoherranviraston/seurakuntatoimiston puhelinnumero on 044 7868 124. 

Ylöjärvi 15.9.2022 

Ylöjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 

Puheenjohtaja Nina Alanen 

(Kuulutus on ollut nähtävänä  Ylöjärven seurakunnan ilmoitustaululla 31.10.–12.11.2022 
Kuulutuksesta on ilmoitettu 2.11.2022 sanomalehdessä Ylöjärven Uutiset. )

* * *

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus 

Ylöjärven seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 33 jäsentä kirkkovaltuustoon. 

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun on ehdokas, 

 • joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,  
 • joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022 
 • joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,  
 • joka ei ole vajaavaltainen 
 • joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,  
 • joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä. 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 10.00–15.00 sekä torstaina 15.9.2022 kello 10.00‒16.00. 

Ylojärven seurakunnan kirkkoherranviraston osoite on:  Kirkkotanhuantie 1, 33470 Ylöjärvi. 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastossa ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. 

Ylöjärvellä 9.6.2022 

Ylöjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta  

Puheenjohtaja Nina Alanen 

(Kuulutus on nähtävänä Ylöjärven seurakunnan ilmoitustaululla 9.8.‒15.9.2022.  
Kuulutus on julkaistu 3.8.2022 sanomalehdessä Ylöjärven Uutiset.
Lisäksi kuulutus on nähtävänä seurakunnan kotisivuilla osoitteessa www.ylojarvenseurakunta.fi/seurakuntavaalit)

* * *

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta 

Ylöjärven seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon. 

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 kirkkoherranvirastossa, osoite Kirkkotanhuantie 1, 33470 Ylöjärvi.  

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.  

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.  

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, osoite Kirkkotanhuantie 1, 33470 Ylöjärvi.  

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.  

Ylöjärvellä 9.6.2022 

Ylöjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta  

Puheenjohtaja Nina Alanen 

(Kuulutus on nähtävänä Ylöjärven seurakunnan ilmoitustaululla 23.8.‒5.9.2022.  
Kuulutus julkaistaan 24.8.2022 sanomalehdessä Ylöjärven Uutiset.  
Lisäksi kuulutus on nähtävänä seurakunnan kotisivuilla osoitteessa www.ylojarvenseurakunta.fi/seurakuntavaalit)