Seurakuntavaalien viralliset kuulutukset ja ilmoitukset

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus 

Ylöjärven seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 33 jäsentä kirkkovaltuustoon. 

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun on ehdokas, 

  • joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,  
  • joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022 
  • joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,  
  • joka ei ole vajaavaltainen 
  • joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,  
  • joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä. 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 10.00–15.00 sekä torstaina 15.9.2022 kello 10.00‒16.00. 

Ylojärven seurakunnan kirkkoherranviraston osoite on:  Kirkkotanhuantie 1, 33470 Ylöjärvi. 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastossa ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. 

Ylöjärvellä 9.6.2022 

Ylöjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta  

Puheenjohtaja Nina Alanen 

(Kuulutus on nähtävänä Ylöjärven seurakunnan ilmoitustaululla 9.8.‒15.9.2022.  
Kuulutus on julkaistu 3.8.2022 sanomalehdessä Ylöjärven Uutiset.
Lisäksi kuulutus on nähtävänä seurakunnan kotisivuilla osoitteessa www.ylojarvenseurakunta.fi/seurakuntavaalit)

* * *

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta 

Ylöjärven seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon. 

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 kirkkoherranvirastossa, osoite Kirkkotanhuantie 1, 33470 Ylöjärvi.  

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.  

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.  

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, osoite Kirkkotanhuantie 1, 33470 Ylöjärvi.  

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.  

Ylöjärvellä 9.6.2022 

Ylöjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta  

Puheenjohtaja Nina Alanen 

(Kuulutus on nähtävänä Ylöjärven seurakunnan ilmoitustaululla 23.8.‒5.9.2022.  
Kuulutus julkaistaan 24.8.2022 sanomalehdessä Ylöjärven Uutiset.  
Lisäksi kuulutus on nähtävänä seurakunnan kotisivuilla osoitteessa www.ylojarvenseurakunta.fi/seurakuntavaalit)