Hyppää sisältöön

Tervetuloa TEHOon!

TEHO on Ylöjärven seurakunnan sisäinen messuyhteisö kaiken ikäisille. TEHOlla on koko perheen messu, erillinen lastenohjelma ja iltapala kahden viikon välein, sekä erilaisia pienpiirejä. 

TEHOssa saa etsiä ja vahvistaa itseään, uskoaan ja omia lahjojaan ja ottaa vastuuta omien resurssien mukaan. TEHO on paikka rukoilla ja ylistää Jumalaa, tutustua toisiin ja kasvaa kristittynä nykyajassa.

 

Yhteisö

TEHO haluaa olla yhteisönä avoin kaikenlaisille ihmisille. TEHOlle saa tulla etsimään itseään ja uskoaan. 

TEHOlle saa tulla toipumaan ja rauhoittumaan. TEHOlle saa tulla toteuttamaan ja palvelemaan.

Palveleva sydän onkin TEHOlaisille rakas asia ja heijastuu yhteisön arvoissa.

 

MISSIO

Tehon missiona on kutsua ihmisiä matalalla kynnyksellä Jeesuksen yhteyteen kasvamaan uskossa.

Kutsua latautumaan arjen keskellä levollisessa, rohkaisevassa ja vapauttavassa ilmapiirissä.

Kutsua ihmisiä yhteen löytämään, kokeilemaan ja palvelemaan kaikilla luonnollisilla ja hengellisillä lahjoilla, ja näin rikastuttaa sekä yksilön, että yhteisön elämää.

 

ARVOT

Arvostamme paljon muitakin asioita, mutta nämä olemme halunneet nostaa erikseen esille, koska ne tukevat erityisen hyvin yhteisöllisyyttä ja sen rakentumista rakkaudessa. Nämä ovat myös sellaisia asioita, jotka yleensä kaikki messussa kävijät voivat hyvillä mielin allekirjoittaa.

 

  • ILO

"Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne"

Ollaan kiitollisia ja iloitaan jokaisesta yhteisön jäsenestä, yhteydestä ja kasvusta. Jokaisella on yhteisössä Jumalan valmistama ainutlaatuinen paikka Hänen suunnitelmansa mukaisia hyviä tekoja varten.

Ylistetään iloiten Herraa. Iloitaan joka hetki. Vieläkin minä sanon, iloitaan!

 

  • RUKOUS

"Rukoilkaa lakkaamatta" 

Rukoillaan yksin, ja yhdessä, ja toistemme puolesta. Ei epäröidä pyytää rukousta. Rukoillaan rohkeasti ja lapsen luottamuksella. Kuljetaan joka hetki rukoillen, Jumalan hyvään johdatukseen turvaten.

  • ROHKEUS

"Rakkaus voittaa kaiken pelon" 

Ollaan rohkeasti aitoja, ja edetään askel kerrallaan eteenpäin. Ei katsota mahdollisiin esteisiin, katsotaan Kristukseen. Kysytään, ja kuunnellaan Jumalaa, ja toimitaan rohkeasti, mutta aina rakkaudellisesti, sen mukaan, minkä oikeaksi uskomme.

  • KUNNIOITUS

"Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä kuin itseäsi" 

Kunnioitetaan toistemme rajoja ja keskeneräisyyttä. Olemme kaikki eri vaiheessa samalla matkallamme kohti aitoa Kristuksen kaltaisuutta. Meissä kaikissa tulee näkyviin Kristuksen eri ominaisuuksia. Kilpaillaan ilolla toistemme kunnioittamisessa, ei tehdä siitä suorittamista. Kunnioitetaan myös itseämme ja kuunnellaan myös omia tarpeitamme, jotta emme uupuisi matkalle.

  • AITOUS

"Herran sana on puhdas ja aito" 

Jumala on sinutkin luonut juuri sinunlaiseksi ihmiseksi ilman tarvetta minkäänlaiseen rooliin. Älä pelkää virheitä, tai omia puutteitasi. Anna Jumalan ohjata kasvuasi aidoksi hyvää hedelmää kantavaksi yksilöksi. Annetaan aidosti toisillemme tilaa kasvaa kysellen, kuunnellen ja kohdaten. Ei tarkastella toisten puutteita, vaan iloitaan ja rohkaistaan kasvusta, jota hänessä näemme.

 

 

TEHOa johtaa sekä kokeneemmista, että nuoremmista seurakuntalaisista muodostuva Näky -tiimi.

Näky -tiimi pitää säännöllisesti yhteyttä ja keskustelee ja suunnittelee mihin suuntaan TEHOa olisi hyvä rakentaa ja kehittää, ja missä aikataulussa.