Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto kokoontui 22.2.2017

Tilinpäätös kertoo talouden tasapainosta - seurakuntaliitosten selvittelyille ollaan avoimia

22.2.2017 21.32

Kirkkovaltuuston 22.2. hyväksymä toimintakertomus ja tilinpäätös kertovat, että Ylöjärven seurakunnan talous on tasapainossa. Lapsiperhevoittoisella paikkakunnalla seurakuntakin panostaa voimakkaasti varhaiskasvatukseen, viime vuonna kaikkiaan yli miljoonalla eurolla. Kirkkovaltuusto antoi keskusteluissaa myös selkeän viestin, että Ylöjärven seurakunta on avoin yhteistyöselvityksiin muiden seurakuntien kanssa esimerkiksi seurakuntaliitosten osalta.

Monipuolinen ja korkealaatuinen toiminta luo tukevan perustan

- Olemme tehneet paljon ja toiminta on korkealaatuista. Samaan aikaan on pystytty pitämään taloudesta huolta. Perusta on siis meillä kunnossa monella tavalla, toteaa kirkkoherra Kimmo Reinikainen tyytyväisenä  seurakunnan tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Vankan perustoiminnan lisäksi Ylöjärven seurakunnassa tehtiin vuonna 2016 monia uusia avauksia ja aloitettu prosesseja, jotka uudistavat sekä seurakunnan toimintatapoja että organisoitumista. Tällaisia ovat olleet mm. vapaaehtoistyön uudistuvan toimintatavan suunnittelu ja yksinäisten vanhusten tukemiseen tähtäävä projekti.

- Uudistuminen on jatkuvaa. Se on alkanut jo apostolien aikana, kun ilosanomaa Kristuksesta lähdettiin viemään pakanoille, ajattelee Reinikainen osuvasti reformaation merkkivuoden kynnyksellä.  
- Seurakunnan hengellinen tehtävä vaatii ihmisten lähellä olemista. Se haastaa meitä olemaan ajan hermolla yhteiskunnan muutoksessa. Jotta olisimme parhaalla tavalla evankeliumin asialla.

Ylijäämää tulevien vuosien investointeihin

Talouden osalta Ylöjärven seurakunnan vuoden 2016 tilinpäätös oli 214 000 € ylijäämäinen. Positiivisen tuloksen taustalla olivat arvioitua paremmat kirkollisverotulot, toimintakuluissa saavutetut säästöt ja budjetoitua paremmat toimintatuotot.

Seurakunnalliseen toimintaan menoista ohjautuu yli 60 %. Kiinteistöt vievät puolestaan noin 22 % kuluista. Eniten Ylöjärven seurakunnassa panostetaan varhaiskasvatukseen – kaikkiaan yli miljoonalla eurolla. Diakoniaan käytettiin vuonna 2016 kaikkiaan 670 000 € ja lähetystyöhön 620 000 €.

- Edessä on lähivuosina jälleen mittavia investointeja, joihin varautuminen on viisasta tehdä hyvissä ajoin. Taloutemme säilyy jatkossakin tasapainossa, kun tulorahoitus riittää toimintaan ja vuosittaisiin investointeihin, toteaa talousjohtaja Taina Tuohimaa.

Rahoituslaskelma kertoo, että seurakunnan kassavarat lisääntyivät vuoden aikana 201 031 €. Ylöjärven seurakunnan omavaraisuusaste on kiitettävä, 92 %.

Viime vuoden suurimmat investoinnit seurakunnassa olivat Pappilan Perhetalon ilmanvaihtoremontti (221 050 €) ja uurnahauta-alueen rakentaminen Ylöjärven hautausmaalle (212 729 €).

Seurakuntaliitosten selvittämiseen avoimin mielin

Ylöjärven, Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Jämijärven seurakuntien johtavat viranhaltijat ovat yhdessä hiippakunnan tuomiokapitulin kanssa keskustelleet tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksista. Keskustelujen tuloksena tutkitaan mahdollisuutta aloittaa selvitystyö mahdollisista seurakuntaliitoksista. Ylöjärven kirkkovaltuusto ilmaisi kokouksen lopussa käydyssä keskustelussa useamman puheenvuoron voimin tukensa selvitysten tekemiselle. Viesti oli, että on hyvä selvittää rauhassa, mitä esimerkiksi seurakuntaliitokset käytännössä tarkoittaisivat. Virallisia avauksia tai päätöksiä seurakuntaliitoskeskusteluista ei ole kuitenkaan vielä tehty yhdessäkään neljästä seurakunnasta.

* * *

Lisätietoja:
- Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 (pdf)
- Paikallislehti Ylöjärven Uutisten juttu seurakuntaliitosten selvittämisestä
-
Aamulehden juttu seurakuntaliitosten selvittämisestä