Uutislistaukseen

Yhteistyöselvityksen ohjausryhmä koolla 29.8.2017

Kuuden seurakunnan yhteistyöselvitystä jatkettiin talouden tiimoilta

30.8.2017 13.59

Hämeenkyrön, Ikaalisten, Jämijärven, Kihniön, Parkanon ja Ylöjärven seurakuntien edustajat kokoontuivat Parkanoon tiistaina 29. elokuuta kuuden seurakunnan yhteistyöselvityksen ohjausryhmän  kokoukseen, jossa tarkasteltiin yhteistyön edellytyksiä erityisesti talouden näkökulmasta. Todettiin, että seurakuntien talous tarjoaa mahdollisuuksia yhteistyön rakentamiseen.

Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin asettaman selvitysmiehen, Matti Piispasen, johdolla kerrattiin vielä yhdessä sovitut yhteistyöneuvottelun arvot: kunnioitamme, arvostamme, luotamme ja näemme erilaisuuden rikkautena. Tuleva yhteistyö voisi olla sopimuspohjaista, seurakuntayhtymämalliin perustuvaa tai se voi rakentua seurakuntaliitoksin.

JHT Jaakko Rönkkö oli koonnut ohjausryhmälle raportin seurakuntien taloudellisesta yleistilanteesta. Raportin pohjalta keskusteltiin ja arvioitiin kokonaiskuvaa. Yhdessä todettiin, että taloudellinen tilanne yhteistyöselvitykseen osallistuvissa seurakunnissa on vielä suhteellisen vakaa, mutta pitää tulevaisuuden osalta sisällään selkeitä riskejä. Tulevaisuuden realistinen talousnäkymä kaikilla seurakunnilla on, että nykytahdilla tulot laskevat ja menot kasvavat. Huomattavaa on, että toimintaympäristö on monella tavalla muutoksessa ja arvaamattomuus on lisääntynyt – seurakunnat eivät ole irrallaan ympäröivän yhteiskunnan muutoksista. Tämä edellyttää talouden riskeihin varautumista.

Tärkeänä asiana nostettiin esiin, että yhteistyöselvityksessä mukana olevien seurakuntien taloustilanne on sellainen, että vielä on mahdollisuus itse aktiivisesti hallitusti ennakoida ja tehdä ratkaisuja talouden suhteen. Yhteisenä tahtotilana todettiin, että kannattaa etsiä yhteistyön muotoja positiivisten mahdollisuuksien kautta. Tavoitteena on kaikilta osin se, että yhteistyön kautta voitaisiin varmistaa entistä paremmat toimintaedellytykset seurakuntatoiminnalle kunkin omalla alueella.

Ohjausryhmän työskentely jatkuu syyskuussa kiinteistöihin liittyviin kysymyksiin paneutumalla. Ohjausryhmä toimii seurakuntien äänenä sekä palautefoorumina. Selvitysmies tekee esityksen yhteistyön toteuttamisen mallista helmikuun 2018 loppuun mennessä. Lopulliset päätökset osallistumisesta yhteistyöhön tekevät kunkin seurakunnan kirkkovaltuustot.