Uutislistaukseen

Ohjausryhmä tarkasteli seurakuntien kiinteistöihin liittyviä kysymyksiä Ikaalisten srk-talolla.

Kuuden seurakunnan yhteistyöselvityksessä todettiin yhteistyön tarve kiinteistöasioissa

2.10.2017 11.34

Minkälaisia kiinteistöjä seurakunnan toiminta tarvitsee? Miten nämä tarpeelliset kiinteistöt pidetään suunnitelmallisesti hyvässä kunnossa? Esimerkiksi näiden kahden avainkysymyksen äärelle kokoontuivat Hämeenkyrön, Ikaalisten, Jämijärven, Kihniön, Parkanon ja Ylöjärven seurakuntien edustajat Ikaalisiin torstaina 28. syyskuuta kuuden seurakunnan yhteistyöselvityksen ohjausryhmän kokoukseen, jossa tarkasteltiin yhteistyön edellytyksiä erityisesti kiinteistöjen näkökulmasta.

Kiinteistöpäällikkö Erkki Niemi oli koonnut ohjausryhmälle raportin seurakuntien kiinteistö-kokonaisuuteen liittyen. Raportin pohjalta keskusteltiin ja etsittiin tärkeimpiä yhteisiä kysymyksiä selvitysmies Matti Piispasen ja tuomiokapitulin asiantuntija Airi Raitarannan johdolla. Yhdessä todettiin, että kiinteistöt ovat tärkeitä seurakunnan toiminnan kannalta. Tarvitaan paikkoja, joissa kokoonnutaan. Toisaalta kiinteistöjen kunto, käyttöaste sekä käyttökustannukset ovat merkittäviä tekijöitä.

Kiinteistöjen rooli seurakuntien taloudessa on merkittävä: yhteistyöselvityksessä mukana olevien kuuden seurakunnan omistuksessa on yhteensä yli 50 kiinteistöä. Kiinteistötoimen osuus seurakunnan kulurakenteessa vaihtelee seurakunnittain välillä 11-33 %. Tiukkenevan talouden tulevaisuudessa on entistäkin tärkeämpi miettiä, minkälaista kiinteistömassaa seurakunnat voivat realistisesti ylläpitää.

Ohjausryhmän puheenvuoroissa määrittyi selkeä yhteinen tavoitetila, että kiinteistöjen hallinta ja kehittäminen täytyy olla suunnitelmallista ja ammattitaitoista. Tällä hetkellä esimerkiksi kiinteistöjen korjausvelkaa selvitetäänkin jo yhteistyöhankkeessa Tampereen lähialueiden seurakunnissa. Yhteistyölle kiinteistöasioissa nähtiin laajemminkin selkeä yhteinen tarve, jotta voidaan varmistaa myös jatkossa laadukas paikallinen seurakuntatoiminta.

Ohjausryhmän työskentely jatkuu marraskuussa toimintaan ja henkilöstöön liittyviin kysymyksiin keskittymällä. Ohjausryhmä toimii selvitysprosessissa seurakuntien äänenä sekä palautefoorumina. Selvitysmies tekee esityksen yhteistyön toteuttamisen mallista helmikuun 2018 loppuun mennessä. Tuleva yhteistyö voisi olla sopimuspohjaista, seurakuntayhtymämalliin perustuvaa tai se voi rakentua seurakuntaliitoksin. Lopulliset päätökset osallistumisesta yhteistyöhön tekevät kunkin seurakunnan kirkkovaltuustot.