Uutislistaukseen

IMG_20171107_205608_967_M.jpg

Seurakunnan toiminta säilyy paikallisena yhteistyöratkaisuissakin

9.11.2017 16.09

”Tärkeää on seurakunnan perustehtävän toteuttaminen paikallisesti lähellä ihmisiä”. Näin kiteytyi yhteinen tahtotila kaikissa kuudessa Länsi-Pirkanmaan seurakunnassa, jotka selvittävät yhteistyömahdollisuuksia. Niin Hämeenkyrön, Ikaalisten, Jämijärven, Kihniön, Parkanon kuin Ylöjärven seurakunnankin edustajat viestittävät tiistaina 7. marraskuuta Hämeenkyrössä, että kaikilla on tavoitteena vahvistaa jatkossakin kokemusta seurakunnasta tuttuna, turvallisena ja läheisenä yhteisönä. Yhteistyön kautta haetaan ratkaisuja, jotka voivat turvata toimintaedellytykset näiden tavoitteiden toteuttamiseen.

Yhteistyöselvityksen ohjausryhmän marraskuun kokouksessa syvennyttiin erityisesti seurakunnan toiminnan ja henkilöstön näkökulmiin. Keskustelussa todettiin, että seurakunnan kokoon katsomatta kaikilla on paljon yhteisiä kysymyksiä. Miten voidaan turvata riittävät voimavarat seurakunnan työntekijöille? Ja samalla yhä enenevässä määrin myös vapaaehtoisille seurakuntalaisille, jotka ovat arvokkaita yhteisön rakentajia. Yhteistyön hyötyjä nähtiin esimerkiksi toiminnan monipuolisuudessa ja joustavuudessa. Samoin mahdollisuudet laaja-alaisen osaamisen varmistamiseen parantuvat.

Kokouksessa käytiin läpi myös tiivis tilannekatsaus kunkin seurakunnan osalta. Kaikki seurakunnat viestittivät olevansa yhä avoimin mielin yhteistyömahdollisuuksia kartoittamassa. Selvittämistyötä kannattaa jatkaa rauhassa. Tässä vaiheessa tarvitaan tietoa, sillä vielä ei ole päätösten aika. Päätökset mahdollisista yhteistyöratkaisuista tekevät keväällä 2018 kunkin seurakunnan kirkkovaltuustot ottamalla kannan selvitysmiehen helmikuun loppuun mennessä antamaan esitykseen.

Selvitysmies Matti Piispanen antaa Jämijärven seurakuntaa varten väliraportin yhteistyöselvityksestä 14.11. mennessä. Turun arkkihiippakunta on pyytänyt Jämijärven seurakuntaa tekemään marraskuun aikana päätöksen jatkaako se yhteistyöselvitystä Länsi-Pirkanmaan vai Kankaanpään suuntaan.

Ohjausryhmän työskentely jatkuu marraskuussa lopulla mm. erilaisten yhteistyömallien toiminnan ohjaamiseen ja johtamiseen liittyvillä näkökulmilla. Seurakuntien tuleva yhteistyö voisi olla sopimuspohjaista, seurakuntayhtymämalliin perustuvaa tai se voi rakentua seurakuntaliitoksin. Lopulliset päätökset osallistumisesta yhteistyöhön tekevät kunkin seurakunnan kirkkovaltuustot.

* * *

Ohjausryhmä tarkasteli seurakuntien toimintan ja henkilöstöön liittyviä kysymyksiä Hämeenkyrön Isopappilassa. (kuva: Sakari Vanhanen)