Uutislistaukseen

Tuomiokapituli esittää viidelle seurakunnalle yhdistymistä

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli esittää 14.2.2018 Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kihniön ja Parkanon seurakuntien liittymistä Ylöjärven seurakuntaan.

Seurakuntien yhteistyöselvitystä keväästä 2017 saakka tehnyt rovasti Matti Piispanen on perusteellisen neuvotteluprosessin sekä laajojen ja seikkaperäisten taustaselvitysten pohjalta päätynyt esittämään, että Hämeenkyrön, Ikaalisen, Kihniön ja Parkanon seurakunnat liitettäisiin Ylöjärven seurakuntaan. Tampereen tuomiokapituli pitää selvitysmiehen perusteluja oikeina ja tarkoituksenmukaisina sekä katsoo esitetyn mallin olevan perusteltu.

Selvityksen mukaan liitos turvaa parhaat edellytykset paikalliselle omaleimaiselle seurakuntaelämälle kullakin paikkakunnalla. Seurakuntien taloudellisen tilanteen heikkenemisestä johtuen ne eivät tule yksin selviämään pitkällä tähtäyksellä ja ilman erittäin kipeitä sopeuttamistoimia. Selvityksen mukaan yhdistyminen tuo erittäin merkittäviä säästöjä hallinnon ja tukipalvelujen kuluihin ja huomattavia säästöjä henkilöstömenoissa, ja säästöt on mahdollista kohdentaa seurakunnan perustoiminnan kehittämiseen ja turvaamiseen.

Kunkin seurakunnan kirkkovaltuusto tekee nyt päätöksen siitä, lähteekö seurakunta mukaan selvityksen mukaiseen liitokseen. Seurakunnissa kirkkoneuvostot kokoontuvat 6.3. ja kirkkovaltuustot 14.3. Niiden päätösten pohjalta kapituli lähettää asian 21.3. istunnosta käsiteltäväksi kirkkohallitukseen. Kirkkohallituksen ratkaisu on odotettavissa 24.4.

Tulevat seurakuntavaalit 2018 käytäisiin mahdollisen uuden seurakuntarakenteen mukaisesti.

Jos uusi seurakuntarakenne tulee voimaan, mahdollisten kappeliseurakuntien ja seurakuntapiirien perustamisesta tai lakkauttamisesta päättää uusi vaaleilla valittu Ylöjärven kirkkovaltuusto.

***

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli päätti Hämeenkyrön, Ikaalisten, Jämijärven, Kihniön, Parkanon ja Ylöjärven seurakuntien yhteistyöselvityksestä huhtikuussa 2017. Selvityspäätöksen taustalla oli Ikaalisten seurakunnan aloite yhteistyöneuvotteluista. Alustavien tunnustelujen pohjalta seurakunnat olivat ilmaisseet halukkuutensa selvityksen tekemiseen. Jämijärven seurakunta päätti marraskuussa 2017 jatkaa Kankaanpään rakennemuutostyöskentelyssä.

19.2.2018 09.12