Uutislistaukseen

Länsi-Pirkanmaan seurakuntaliitokset eivät toteudu

Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kihniön, Parkanon ja Ylöjärven seurakuntien kirkkovaltuustot kokoontuivat 14.3. tekemään oman seurakuntansa osalta päätöksen seurakuntaliitosesityksestä. Ylöjärven seurakunnan kirkkovaltuusto näytti vihreätä valoa liitokselle, mutta Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kihniön ja Parkanon seurakuntien kirkkovaltuustot vastustivat liitosta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että seurakuntaliitos ei toteudu.

Ylöjärven kirkkovaltuuston kokous 14.3.2018

Seurakuntien välinen yhteistyöselvitys nousi seurakuntien aloitteista. Tuomiokapituli tarjosi selvitykseen apuansa ja asetti selvitysmiehen tekemään yhteistyöselvityksen. Yhteistyöselvitysprosessi käynnistyi keväällä 2017. Selvityksen tavoitteena oli etsiä ratkaisua, joka turvaa elinvoimaisen paikallisen seurakuntaelämän myös tulevaisuudessa kullakin paikkakunnalla.

Selvitysmies Matti Piispanen esitti, että Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kihniön ja Parkanon seurakunnat liitettäisiin Ylöjärven seurakuntaan vuoden 2019 alusta lukien. Esityksen perusteina olivat mm. hallinnon keventäminen, keskittyminen seurakunnan perustehtävään paikallisesti, ammattiosaamisen saaminen laajempaan käyttöön ja mahdollisuus toiminnan monipuolistamiseen.

Selvitysmiehen esityksen pohjalta tuomiokapituli teki seurakunnille aloitteen seurakuntaliitoksen toteuttamisesta. Seurakuntaliitosasiassa päätösvalta on seurakuntien kirkkovaltuustoilla. Näin ollen kirkkovaltuustojen vastaukset tuomiokapitulin aloitteeseen tarkoittavat sitä, että seurakuntaliitossuunnitelma raukeaa. Seurakunnat ovat kuitenkin yhdessä todenneet, että selvitys on ollut tarpeellinen sekä tarjonnut tärkeää ja monipuolista tietoa tulevien päätösten pohjaksi.

Tuomiokapituli käsittelee seurakuntien vastaukset 21.3. istunnossaan.

Kirkkovaltuustojen päätökset 14.3.2018 (tiivistettynä):
- Hämeenkyrön kirkkovaltuusto: yksimielisesti seurakuntaliitosta vastaan
- Ikaalisten kirkkovaltuusto: yksimielisesti seurakuntaliitosta vastaan
- Kihniön kirkkovaltuusto: yksimielisesti seurakuntaliitosta vastaan
- Parkanon kirkkovaltuusto: yksimielisesti seurakuntaliitosta vastaan
- Ylöjärven kirkkovaltuusto: äänin 21-12 seurakuntaliitoksen kannalla

14.3.2018 20.54