Uutislistaukseen

Havainnekuva muutossuunnitelmasta

Ylöjärven kirkon muokkaamisesta lapsiystävällisemmäksi keskustellaan

16.4.2019 12.36

Ylöjärven seurakunnassa suunnitellaan Ylöjärven kirkon käytön monipuolistamista ja parempaa lapsiystävällisyyttä. Luonnokset ensimmäisistä suunnitelmista ovat valmistuneet ja niissä esitellään vaihtoehtoa, jossa kirkon sivusiivestä poistettaisiin muutama penkkirivi ja ne korvattaisiin monimuotoisempaa toimintaa ja lasten oleskelua paremmin tukevalla kalustuksella. Keskustelua kirkon muutostarpeista on käyty keväällä niin hallintoelimissä kuin seurakuntalaistenkin kanssa. Kirkkoneuvosto päätti 15.5. kokouksessaan, että päätös muutosten toteuttamisesta lykätään uuden kiinteistöstrategian yhteyteen.

Monipuolisempaa kirkon käyttöä

Kirkon muutostyöt toteutettaisiin kohtuullisin vähin ulkoisin muutoksin. Muutossuunnitelma koskee Ylöjärven kirkon pohjoissiiven viimeisten penkkirivien alueen käyttöä. Suunnitelmassa on 4-6 penkkirivin poistaminen. Tilalle on suunniteltu käyttöä niin lapsiryhmiä kuin aikuisten ryhmiä silmälläpitäen. Molempia toimintoja palvelisivat kirkon ainutlaatuinen tunnelma - niin ihmettelyn kuin spiritualiteetin näkökulmasta. Samalla toiminnalliset tarpeet esim. jumalanpalveluksen jälkeiset kahvitukset, messun aikana tapahtuva kolmas ehtoollisenjakopiste sekä mahdollisesti pienimuotoisemmat vihkimiset voidaan toimittaa tarkoituksenmukaisessa tilassa. On selvää, että lopullinen tilan käyttötapa määrittyy vasta käyttäjien tarpeiden kautta. Mahdollisuudet myös mm. musiikkityön osalta ovat vielä selvitettävänä. Samalla pohjoissiipeen toteutettaisiin myös säilytystilaa sekä pieni alttari.

Kirkon halutaan pysyvän merkityksellisenä kaikille ikäryhmille

Kirkon muutosta suunnittelee kokenut ja arvostettu arkkitehti Mikko Suominen, joka on ollut mukana useissa kirkkojen sisätilojen muutostöissä vuosikymmenten aikana. Vastaavia muutostöitä on tehty lähiseudulla mm. Kangasalan kirkossa, Aleksanterin kirkossa ja Pispalan kirkossa. Kirkon muutostyössä liitytään pitkäaikaiseen kirkkohallituksen linjaukseen kirkkojen käyttöasteen nostamisesta. Linjauksella pyritään vastaamaan kokonaiskirkon välttämättömään kiinteistömassan purkamistarpeeseen. Kirkkorakennukset halutaan myös säilyttää merkityksellisinä ja muistorikkaina paikkoina kaiken ikäisille ihmisille.

Ylöjärven seurakunnan kiinteistöstrategian toteuttaminen vuodesta 2015 alkaen on merkinnyt luopumista yli 1000 kerrosneliömetristä mm. Siivikkalan ja Haavin toimitilojen myynnin kautta. Neliöistä luopuminen on merkinnyt suoraa säästöä sekä kiinteistöjen hoitokuluista että välillistä säästöä tulevista korjausinvestoinneista. Osana kiinteistöstrategiaa seurakunta pyrkii samalla myös kirkon tilojen parempaan käyttöasteeseen sekä monikäyttöisyyteen. Viikkotoimintaa ja kirkkotilaan soveltuvia tilaisuuksia on mahdollista ohjata kirkkoon, mikäli sen tilaratkaisut antavat myöden.

Päätös muutostöistä lykkääntyy 

Ylöjärven kirkon muutostöihin oli varattu suunnittelumääräraha vuodelle 2018 ja suunnittelu aloitettiinkin viime vuoden syksyllä. Siinä yhteydessä myös kerättiin laajasti seurakunnan eri työalojen toiminnallisia tarpeita kirkon suhteen. Ensimmäiset luonnospiirustukset olivat esillä kirkkovaltuuston maaliskuun kokouksessa, jossa käytiinkin monipuolinen keskustelu asian eri näkökulmista. Muutostöiden suunnittelu jatkui kevään ajan ja sisätilamuutosten kustannusarvion valmistuttua kirkkoneuvosto teki 15.5.  päätöksen, että sisätilamuutos jätetään odottamaan pidemmän tähtäimen suunnitelmien valmistumista kiinteistöstrategiassa, sillä kustannusarvio oli selkeästi odotettua suurempi penkkien poiston kirkon lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmään aiheuttavien muutostarpeiden vuoksi. 

Kirkon suunnitelmia käsitellään seuraavaksi uuden kiinteistöstrategian  luomisen yhteydessä vuosien 2019-2020 aikana. Lopulliset suunnitelmat tulevat aikanaan hyväksyttäväksi kirkkovaltuustoon. Tämän jälkeen suunnitelmat on hyväksytettävä vielä tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksessa. Myös museovirasto antaa lausunnon muutoksesta. 

Su 2.6. Klo 10.00 messun jälkeen Ylöjärven kirkkoon seurakuntalaisille suunniteltu esittelytilaisuus muutossuunnitelmista on peruttu lykkäämispäätöksen myötä. 

(*Uutista päivitetty 20.5.2019)