Uutislistaukseen

Lempiäniemen leirikeskus

Lempiäniemen leirikeskuksen rakennushankkeesta valitus

8.10.2019 12.44

Seurakunnan Lempiäniemen leirikeskuksen rakennushankkeesta on tehty valitus hallinto-oikeuteen. Valitus viivästyttää uuden ruokala-majoitusrakennuksen toteuttamista ja aiheuttaa muutoksia ensi kesän leiritoimintaan mm. rippileirien osalta. 

Ylöjärven seurakunnan Lempiäniemen leirikeskukseen on suunniteltu uutta ruokala-majoitusrakennusta sekä nykyisten tilojen remonttia. Nykyinen ruokalarakennus ei ole käyttökunnossa ja leirikeskus ei siten tällä hetkellä ole käytössä. Kirkkovaltuusto teki päätöksen hankkeesta toukokuussa 2019 ja käsitteli sitä uudelleen lisämäärärahan osalta 28.8. Rakennusprojektin oli määrä alkaa syyskuussa 2019, mutta päätöksestä hallinto-oikeuteen tehty valitus muutti tilannetta. Valitus koskee kirkkovaltuuston kokouksen 28.8. kirkkolain tulkintaa määräenemmistöpäätöksen käytöstä leirikeskuksen lisämäärärahaan liittyvässä pykälässä.

Hallinto-oikeudesta on postitettu lausuntopyyntö kirkkoneuvostolle. Sen mukaan kirkkoneuvoston pitää antaa lausunto valitukseen liittyen 1.11.2019 mennessä. Kirkkoneuvosto käsittelee asiaa lokakuun aikana ja lähettää lausunnon. Kuultuaan lausunnon hallinto-oikeus tekee välipäätöksen mahdollisesta täytäntöönpanokiellosta, kunnes lopullinen ratkaisu on selvillä.

Leirikeskuksen rakennusurakan tilanteesta pidettiin perjantaina 4.10. seurakunnan edustajien ja rakennusurakoitsijan välinen kokous. Rakennusprojektia ei voida toistaiseksi aloittaa, koska urakkasopimusta ei voida tässä tilanteessa allekirjoittaa. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että valituksen vuoksi hanke viivästyy. Lempiäniemessä voidaan järjestää leirejä aikaisintaan syksyllä 2020. Alkuperäisen suunnitelman mukaan uudistetun leirikeskuksen piti olla käytössä ensi kesän 2020 alussa rippikoululeirejä ja lastenleirejä varten.

Viivästyminen aiheuttaa merkittäviä muutoksia mm. ensi kesän rippikoululeirien suunnitelmaan. Rippikouluikäisille lähetetyn ripariesitteen leirivaihtoehdot löytyvät nuorten kellarille.net-sivuston rippikoulusivulta. Rippikouluilmoittautuminen toteutetaan uusien leiritietojen pohjalta, mutta edelleen aiemmin suunnitellulla aikataululla 14.10.-3.11.