Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston kokous Kurussa

Budjetti 2020: Aktiivista toimintaa ja tasapainoista taloutta

5.12.2019 17.04

Ylöjärven seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 4. joulukuuta vuoden 2020 talousarvion ja toimintasuunnitelman. Samassa kokouksessa hyväksyttiin myös seurakunnan Suuntaviivat 2025 –strategia, jonka ydinajatuksina tulevia vuosia ohjaavat kolme toiminnan sanaa: Kysymme – Kokeilemme - Kohtaamme. Nämä näkyvät jo myös seurakunnan ensi vuoden toimintasuunnitelman painotuksissa ja tavoitteissa.

- Haluamme olla aktiivisia,  ilmentää vs. kirkkoherra Jyrki Koivisto tavoitetilaa.

- Liitymme vahvaan kristinuskon vuosituhantiseen virtaan, jossa ajassa tapahtuvat muutokset halutaan kohdata rohkealla mielellä.

Panostamalla edelleen laajaan ja monipuoliseen seurakuntatyöhön seurakunta haluaa Suuntaviivat 2025 –tavoitteen mukaisesti olla laajempi osa ylöjärveläisten elämää.

- Numeroiden ja suunnitelmien takana on aina ihmisiä ja elämää: tapahtumia ja toimintaa, jotka mahdollistavat ihmisten kohtaamisen elämän eri vaiheissa ja erilaisissa tilanteissa. Vuoden 2020 toiminnassa on laaja-alaista kohtaamispintaa niin pyhän kuin arjenkin keskellä, kiteyttää Koivisto.

- Toiminta suuntautuu säännöllisestä viikkotoiminnasta yhä kasvavassa määrin erityyppisille areenoille: kohtaamiset tapahtuvat niin kasvokkain kuin somessa, niin verkostoihin liittymällä kuin olemassa oleviin tapahtumiin mukaan lähtemällä. Kehitämme tapojamme kohdata ja välittää sanomaamme erilaisin sanoin ja teoin.

Suunnitelmallisuus vahvistaa talouden tasapainoa

Talousarviossa suurimmat toimintaa koskevat panostukset ohjautuvat yleiseen seurakuntatyöhön (esim. kirkolliset toimitukset, jumalanpalvelukset, musiikki), varhaiskasvatukseen ja perhetyöhön sekä nuorisotyöhön.

Ylöjärven seurakunnan talousarvio vuodelle 2020 on ylijäämäinen 28 000 €. Tulot pienenevät, kun suunnitelmassa ei ole kiinteistöjen myyntejä tulevalle vuodelle. Kulut kasvavat eniten kiinteistötoimen korjausinvestointivaateen takia.

-Talousarvio ensi vuodelle on tasapainoinen, kun kriteerinä pidetään vuosikatteen riittämistä poistoihin, toteaa vs. talousjohtaja Virpi Hernesaho.

- Kirkollisverotulojen kehityksellä on suuri vaikutus talouden tilanteeseen. Talousarvion toteutumisen seurantaa ja reagointia mahdollisiin kirkollisveron muutoksiin pitää tehdä tarkasti tulevan vuoden aikana, painottaa Hernesaho.

Seurakunta on viime vuodet suunnitelmallisesti tehnyt kiinteistöstrategiansa mukaisia toimenpiteitä tilojen käytön tehostamisessa ja toisaalta toimitilojen kehittämisessä.

-Kiinteistöstrategian päivittäminen, toiminnalle tarpeellisten tilojen ylläpitäminen ja mahdollisesti va-jaakäytössä tai tarpeettomina olevista tiloista luopuminen sekä varojen suuntaaminen ennen kaikkea toiminnan tarpeisiin on olennainen osa talouden pitämistä hyvällä pohjalla, taustoittaa Hernesaho.

Investointisuunnitelman suurin hanke vuonna 2020 liittyykin jo olemassa olevan kiinteistöstrategian toteuttamiseen: Lempiäniemen leirikeskuksen ruokalarakennuksen purkamiseen, uuden rakentamiseen ja keskuksen kehittämiseen on varattu 2,8 miljoonan euron määräraha. Leirikeskuksesta halutaan tehdä entistäkin monipuolisemmin lasten- ja nuorten leiritoimintaa sekä aikuisväestönkin aktiviteetteja tukeva paikka, jossa on uudenaikaiset ja toimivat majoitus-, toiminta- ja ruokapalvelutilat.

Investointilistalla merkittäviä toteutuksia vuodelle 2020 ovat myös Ylöjärven kirkon valaistusjärjestelmän uusiminen, Pengonpohjan rukoushuoneen vesikaton uusiminen, Lammasniemen leirikeskuksen jätevesijärjestelmän uusiminen, hautaustoimen traktorin hankinta, Viljakkalan kirkon äänentoiston uusiminen sekä Kurun kirkon av-välineiden päivittäminen.

Ylöjärven seurakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020 (pdf) on luettavissa kokonaisuudessaan seurakunnan nettisivuilla kohdassa www.ylojarvenseurakunta.fi/info-ja-asiointi/hallinto.