Uutislistaukseen

Tuomiokapitulin selvityksen mukaan ei näyttöä epäasiallisesta kohtelusta seurakunnassa

7.2.2022 09.37

Ylöjärven seurakunnassa tehtiin loka-marraskuun 2021 aikana ilmoituksia epäasiallisesta kohtelusta. Ilmoitukset kohdistuivat kirkkoherra Ulla Ruusukallioon. Kirkkoherran ollessa kyseessä selvittämisestä vastasi tuomiokapituli.

Tuomiokapitulin asettamien selvittäjien laatima selvitysraportti käsiteltiin tuomiokapitulin istunnossa 15.12.2021. Saadun selvityksen nojalla tuomiokapituli katsoi, että asiassa ei ole näyttöä siitä, että kirkkoherra Ulla Ruusukallio olisi kohdellut ilmoituksen tehneitä Ylöjärven seurakunnan työntekijöitä työturvallisuuslaissa tarkoitetulla tavalla epäasiallisesti.

Ilmoitus epäasiallisesta käyttäytymisestä –asiakirja on osa seurakunnassa käytössä olevaa hyvään käytökseen sitoutumisen toimintamallia. Kun ilmoitus tehdään, seurakunta on sitoutunut asian selvittämiseen viipymättä. 

Tuomiokapituli pitää perusteltuna, että seurakunnassa käynnistettäisiin tuomiokapitulin tuella työyhteisön sisäisen vuorovaikutuksen kehittämiseen ja keskinäisen luottamuksen vahvistamiseen tähtäävä konsultaatioprosessi. Seurakunta on sitoutunut tähän ja on lähtenyt viemään prosessia eteenpäin.
 

* * *

Asian yhteyshenkilöt seurakunnassa:
- johtava kappalainen Jyrki Koivisto, jyrki.e.koivisto[ät]evl.fi
- viestintäpäällikkö Sakari Vanhanen, sakari.vanhanen[ät]evl.fi