Iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään yhteistyössä Ylöjärven kaupungin kanssa. Toimintaa järjestetään koulupäivinä ma-pe klo 12-17 seurakunnan tiloissa, jotka sijaitsevat koulujen läheisyydessä. Toimipisteet toimivat yksilöllisissä ja erilaisissa tiloissa. Ylöjärven seurakunta käyttää Liikkuva seurakunta -toimintamallia eli iltapäivätoiminnassa liikutaan ja leikitään paljon. 

Ajankohtaista

Hakuaika syksylle avautuu 11.3.2024. Wilman kautta. 

Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksiin 2023-2024 pääset tästä.

  

 

Liikkuva seurakunta
Lue lisää toimintamallista: www.liikkuvaseurakunta.fi.

Seurakunnan ip-toimipisteet

Asuntilan toimitila (Suolaniityntie 4)        p. 040 1602 110
Metsäkylän srk-talo (Taimitie 1)               p. 044 7868 190
Vuorentaustan srk-koti (Mastontie 27).   p. 044 7868 166
Srk:n toimipisteiden tarkemmat tiedot
 

Iltapäivätoimintaan hakeminen

Iltapäivätoiminnan haun 11.3.-7.4.2024 järjestää Ylöjärven kaupunki Wilman kautta.

Kysymyksiä, maksuhuojennuksia ja paikkoja kevätlukukaudelle 2023 voi tiedustella Ylöjärven kaupungilta: 

Birgitta Korkala

Iltapäivätoiminnan palvelupäällikkö

050 358 2735

etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Toiminta

Toiminnan tarkoituksena on tarjota 1-2 luokkalaisille turvallista ja virikkeellistä toimintaa koulun jälkeisiksi tunneiksi kello 17.00 asti. Lapselle tarjotaan mahdollisuus leikkiin, lepoon, luovaan toimintaan, läksyjen tekoon ja ulkoiluun. Toiminta on aikuisjohtoista ja lapsilähtöistä. Iltapäivätoiminnassa lapsi saa vähitellen kasvaa omatoimisuuteen.

Seurakunnan toteuttamassa iltapäivätoiminnassa näkyy kristillinen kasvatus. Se lähtee rakkauden kaksoiskäskyn todeksi elämisestä. Toiminnassa huomioidaan kirkkovuosi juhlineen. Kerran viikossa pidetään hartaushetki, jossa annetaan tilaa keskustelulle.

Iltapäivätoiminnassa tarjottava välipala on monipuolinen ja vaihteleva. Välipalan yhteydessä opetellaan ruoan kunnioittamista, pöytätapoja, omatoimisuutta, ruokarukous tai ruokalaulu.

Kodin ja iltapäivätoiminnan yhteydenpidon ja yhteistyön tavoitteena on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Koululla ja iltapäivätoiminnalla on samat arvot ja säännöt. Iltapäivätoiminnan tehtävänä on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä.

Asuntilan Luonto-iltapäivätoiminta:

Luonto-iltapäivätoiminnan tavoitteena on viettää aikaa lasten kanssa luonnossa iltapäivisin saaden lapset innostumaan luonnosta, ilmiöistä, tutkimisesta ja retkeilystä eväineen. Hyvät ulkoiluvarusteet ovat toiminnassa tärkeät.

Kekseliäisyys, kierrätys ja luonnon omien antimien hyödyntäminen leikkivälineinä ovat osa luonto iltapäivätoiminnan arkea.

Päivien sisällössä huomoidaan lasten toiveet ja toimintaa suunnitellaan osallisuuden kautta.

Osallistumismaksu (lukuvuosi 23-24)
- 125 €/kuukausi
- 85 €/kuukausi (enintään 12 päivää kuukaudessa)

Elokuun toimintamaksu on 85 €. Muutoin kuukausimaksu on sama, vaikka koulussa olisi lomia tai muita vapaapäiviä. Mikäli 12 päiväisen sopimuspäivät ylittyvät, peritään ylimeneviltä päiviltä 10€/päivä. Kuukausimaksuun sisältyy välipala. Asiakasmaksuihin voi saada vapautuksen tai huojennuksen taloudellisin perustein. Päätöksen tekee Ylöjärven kaupungin iltapäivätoiminnan palvelupäällikkö sosiaaliohjaajan lausunnon perusteella.

Yksittäisten päivien ostaminen
Yksittäisiä toimintapäiviä on mahdollista ostaa 10 päivää lukuvuodessa. Toimintapäiviä voi ostaa syyskuun alusta alkaen 11 €/ päivä ja toimintapäiviä myönnetään, jos ryhmässä on tilaa. Tiedustelut varhaiskasvatuksen ohjaajalta.

Muutokset

Iltapäivätoimintapaikan muotoa (koko paikka - puolikas paikka) voi muuttaa kerran lukukaudessa, mikäli ryhmän koko sen sallii. Muutos tulee tehdä Ylöjärven kaupungille Wilmassa. Iltapäivätoimintapaikka on toimintapaikkakohtainen eikä se siirry toimintapaikasta toiseen esimerkiksi perheen muuttaessa.

Irtisanoutuminen

Iltapäivätoimintapaikan irtisanominen tulee tehdä Ylöjärven kaupungille Wilmassa. Irtisanoutumisaika on kaksi viikkoa. Irtisanoutuminen astuu voimaan aina kuukauden ensimmäinen päivä. Lapsella on oikeus osallistua iltapäivätoimintaan laskutuksen päättymiseen saakka.

Toimintaa ohjaavat

Kausi 2023-2024

Toimintasuunnitelmaan  2023-2024 pääset tästä.