Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan kirkkoneuvoston, joka valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, hallintoa ja seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa.

Kokouspäivät:

2023


ke 16.8.

ke 20.9. 

ke 25.10. 

ke 15.11.

ke 13.12.

 

2024

17.1. klo 17

14.2. klo 17:30 (ennen kokousta työskentely alkaen klo 16) 

20.3. klo 17

24.4. klo 17

15.5. klo 17

12.6. klo 17

28.8. klo 17

18.9. klo 17

23.10 klo 17

13.11 klo 17

11.12. klo 17


Kokoukset alkavat klo 17.00, seurakuntakeskuksen Arkissa. Kirkkoneuvoston kokoukset eivät ole julkisia.

Esityslistat:

-Kirkkoneuvoston esityslistat

Pöytäkirjat:

-Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

 

Kirkkoneuvoston jäsenet v. 2023-2024:    

Puheenjohtaja:  
kirkkoherra Ulla Ruusukallio

Jäsenet: (Varajäsen)

Jaana Heikkilä, varapj (henkilökohtainen varajäsen Jenni Mäkinen)
Juhani Heino (Seppo Peltola)
Risto Itämetsä (Ari Palmi)
Marja Koivula (Niina Hietikko)
Timo Kulmala (Jukka Hammarén)
Johanna Risku (Hanna Koivisto)
Katri Siukola (Ulla Friman)
Tapani Tienari (Rami Kalliomäki)
Virpi Ukonmäki (Anu Vehkakoski)
Heli Teiskonlahti (Riitta Vilén) 
 

Läsnäolo- ja puheoikeus:
Kirkkovaltuuston puh.joht. Riikka Salakari
Kirkkovaltuuston varapuh.joht. Pekko Sivonen