Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan kirkkoneuvoston, joka valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, hallintoa ja seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa.

Kokouspäivät:

2023


ke 16.8.

ke 20.9. 

ke 25.10. 

ke 15.11.

ke 13.12.

 

2024

17.1. 

14.2.

20.3.

24.4.

15.5.

12.6.


Kokoukset alkavat klo 17.00, seurakuntakeskuksen Arkissa. Kirkkoneuvoston kokoukset eivät ole julkisia.

Esityslistat:

-Kirkkoneuvoston esityslistat

Pöytäkirjat:

-Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

 

Kirkkoneuvoston jäsenet v. 2023-2024:    

Puheenjohtaja:  
kirkkoherra Ulla Ruusukallio

Jäsenet: (Varajäsen)

Jaana Heikkilä, varapj (henkilökohtainen varajäsen Jenni Mäkinen)
Juhani Heino (Seppo Peltola)
Risto Itämetsä (Ari Palmi)
Marja Koivula (Niina Hietikko)
Timo Kulmala (Jukka Hammarén)
Johanna Risku (Peppiina Helin)
Katri Siukola (Ulla Friman)
Tapani Tienari (Rami Kalliomäki)
Virpi Ukonmäki (Anu Vehkakoski)
Heli Teiskonlahti (Riitta Vilén) 
 

Läsnäolo- ja puheoikeus:
Kirkkovaltuuston puh.joht. Riikka Salakari
Kirkkovaltuuston varapuh.joht. Pekko Sivonen