Haudan hallintaoikeuden muutokset

Hautaoikeuden jatkaminen

Ylöjärven, Viljakkalan ja Kurun hautausmailla uusitaan niiden hautojen hallintaoikeuksia, joiden määräaikainen hallintaoikeus on päättynyt. Kun haudan hallintaoikeus tulee uusittavaksi haudan haltija voi päättää, haluaako hän jatkaa haudan hallintaoikeutta vai palauttaa sen seurakunnan haltuun.

Kaikille haudoille, joista hallinta-aika on päättynyt, tulee hallinta-ajan päättymisestä kertova kyltti. Kyltissä on ohjeet hallinta-ajan jatkamista varten. Seurakunta lähettää myös asiasta kirjeen niiden hautojen haltijoille, joiden yhteystiedot on ajan tasalla.

Hautojen hallintaoikeuden uusiminen on Suomessa yleinen menettely (Kirkkolaki luku 17 2§), jotta hautausmaat pysyvät elävinä ja käytössä sekä haudat hoidettuina. Tämä mahdollistaa sen, että ihmiset voivat tulla jatkossakin haudatuksi samoihin hautoihin menneiden sukupolvien kanssa.

Hallinta-aikaa eli hautaoikeuden voimassaoloaikaa on mahdollisuus jatkaa enintään 30 vuodeksi kerrallaan. Hallintaoikeuden jatkaminen maksaa vuoden 2024 hinnaston mukaan:


- Arkkuhauta: oman kunnan asukas (myös veteraanit ja heidän puolisonsa) 9 €/hauta-ala/vuosi ja vieraan kunnan asukas 19 €/hauta-ala/vuosi.
- Uurnahauta: oman kunnan asukas (myös veteraanit ja heidän puolisonsa) 5 €/hauta-ala/vuosi ja  vieraan kunnan asukas 11 €/hauta-ala/vuosi.

Hautaoikeudesta luopuminen

Mikäli haudan hallinta-aikaa ei jatketa, hauta palautuu vastikkeetta seurakunnan hallintaan. Haudasta luopumiseen tarvitaan AINA kirjallinen ilmoitus kaikilta hautapaikkaan oikeutetuilta suvun jäseniltä. Samassa ilmoituksessa tulee käydä ilmi, luovutetaanko muistomerkki vastikkeetta seurakunnalle vai noutavatko suvun jäsenet muistomerkin pois haudalta 6 kuukauden kuluessa ilmoituksesta. 

Seurakunnalle luovutettujen hautojen muistomerkit poistetaan 6 kuukauden kuluttua haudan luovutuksesta, seurakunnalle sopivana ajankohtana. Poistetut muistomerkit toimitetaan hävitettäväksi.
 

Jos suvun jäsenet eivät ota yhteyttä seurakuntaan haudan hallinta-asiassa, hauta palautuu takaisin seurakunnan hallintaan.

Haudan haltijan muutos

Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita hautaan voidaan haudata, ja käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa. (Kirkkolaki 3 luku 31§) 

Jokaisella haudalla tulee olla nimettynä haudan haltija. Haudan haltijasta tulee sopia kaikkien hautaan oikeutettujen kesken, ja siitä on ilmoitettava seurakuntaan.

Haudan haltija on viime kädessä vastuussa haudan hoidosta ja muistomerkin kunnosta,  mutta kaikilla suvun jäsenillä on mahdollisuus osallistua haudan hoitoon.

Haudan hallintaoikeuden muutoksista ilmoittaminen

- sähköinen lomake haudan hallintaoikeuden muutos-lomake

- sähköposti ylojarvi.seurakunta@evl.fi

- puhelin p. 044-7868124 ma-ke klo 10.00-12.00 ja klo 12.30-15.00, pe klo 10.00-13.00