Avoimet työpaikat

YLÖJÄRVEN SEURAKUNNASSA on avoinna

DIAKONIAN virka

 

Viran tehtäviin kuuluu vastaanottotyötä, ryhmätoimintaa, jumalanpalveluksiin ja niiden valmisteluun osallistumista sekä rippikoulutyötä. Diakoniatyön sisäinen työnjako on uudistusvaiheessa ja tahdomme hyödyntää vastuiden jaossa entistäkin paremmin työntekijöiden vahvuuksia ja erityisosaamista.

 

Valitulta odotamme valmiutta ja ennakkoluulottomuutta tuoda uusia ajatuksia diakoniatyöhön, hyviä vuorovaikutustaitoja ja joustavuutta tehdä työtä koko seurakuntaa palvelevalla tavalla yli työalarajojen.

 

Virkaan valittavalta edellytetään kirkon säädöskokoelman nro 124 mukainen diakonian viranhaltijan pätevyys. Valitun tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.  Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaan (alkupalkka 2 322,53 €/kk). Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista palkanosaa maksimissaan 15 % peruspalkasta. Seurakunnassamme on käytössä henkilökohtainen harkinnanvarainen palkanosa.

 

Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 28.5.2018 klo 12:00 mennessä pdf-tiedostona osoitteeseen ylojarvi.seurakunta@evl.fi tai Pl 2, 33471 Ylöjärvi.  . Sähköpostin aiheeksi tai kirjekuoren päälle merkintä ”diakonian virka”. Haastattelut pidetään tiistaina 5.6.2018

 

Ylöjärven seurakuntaan voit tutustua osoitteessa www.ylojarvenseurakunta.fi .

Lisätietoja antaa johtava diakoniatyöntekijä Eliisa Ala-Kuusisto 044 786 8042 tai eliisa.ala-kuusisto@evl.fi

 

***

 

Ylöjärven seurakunnassa on haettavana kaksi kirkonoppaan kesätyötä.

Kirkonoppaat sijoittuvat Ylöjärven ja Kurun kirkkoihin. Työskentelyaika on 18.6.2018 – 5.8.2018.

Ylöjärven kirkossa työpäivät ovat ma- pe ja Kurun kirkossa ti – la. Työaika on klo 11 – 17. Täyden työajan palkka on 1 250 €/kk ja maksettava palkka on 962,50 €/kk.

Oppaan pääasiallisena tehtävänä on tehdä kirkko näkyväksi sosiaalisessa mediassa sekä perehtyä kirkon historiaan siten, että pystyy esittelemään kirkkoa kotimaisille ja kansainvälisille vierailijoille

Tehtävien hoito edellyttää vähintään 16 vuoden ikää ja suomen- ja englanninkielen hyvää hallintaa. Eduksi katsotaan itsenäinen työote, hyvät sosiaalisen median taidot ja seurakuntamyönteinen asenne. Hakuaika on 19.2. – 11.3.2018. Täytä sähköinen hakulomake.

Hakemusten perusteella valitaan haastatteluun kutsuttavat. Haastattelut pidetään viikolla 12. Haastateltaville ilmoitetaan tarkka haastatteluaika 14.3.2018 mennessä.

Lisätietoja Ylöjärven kirkon oppaan tehtävistä antaa seurakuntasihteeri Virpi Peurakoski virpi.peurakoski@evl.fi ja Kurun kirkon osalta kappalainen Leena Jalkanen leena.jalkanen@evl.fi .

* * *

Hautausmaan kausi- ja kesätyöntekijät

Hautausmaille otetaan noin 25 kesätyöntekijää. Tehtävien hoito edellyttää 18 vuoden ikää, hyvää fyysistä kuntoa, suomenkielen taitoa ja reipasta työotetta ulkotöihin. Valintaa tehdessämme arvostamme aikaisempaa kokemusta puutarhatöistä sekä alan koulutusta.

Nuorten kausityöntekijöiden kuukausipalkka on 1 140,00 €/ kk ja kausityöntekijöiden palkka määräytyy KirVesTes 301 mukaan (alkupalkka 1 688,70 €/kk).

Työaika on 38 h 45 min/vko. Nuorilla kesätyöntekijöillä työt kestävät kalenterikuukauden ja kausityöntekijöillä 1 - 6 kuukautta.

Voit täyttää hakemuksen 2.3.2018 mennessä web-lomakkeella.  Hakemuksen voi toimittaa vaihtoehtoisesti myös Ylöjärven seurakunnan hautausmaan huoltorakennuksessa sijaitsevaan hautausmaan toimistoon (kirkon parkkipaikan oikeanpuoleisella sivulla), Kirkkotanhuantie 1, 33470 YLÖJÄRVI 19.2.-2.3. klo 12.00-14.00 tai lähettää postitse perjantaihin 2.3. klo 14.00 mennessä. Myöhemmin tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Haastattelut pidetään viikolla 11. Haastatteluaika ilmoitetaan haastateltaville viikolla 10 ja valituille ilmoitetaan 26.3.2018 mennessä.

Lisätietoja työtehtävistä antavat erityisammattimies Mia Mehtälä, puh. 044 7868 136 ja seurakuntapuutarhuri Tuulikki Karhu, puh. 044 7868 132.

* * *

Jo päättyneitä hakuja:

Nuorisotyönohjaajan määräaikainen virka

Hakuaika päättyi 13.12.2017. Virkaan valittiin Varpu Viikeri.

Varhaiskasvatuksen työalajohtajan virka

Hakuaika päättyi 16.10.2017. Hakijoita oli 20. Virkaan valittiin Päivi Aumala.

Diakonian virka

Hakuaika päättyi 16.10.2017. Virkaan valittiin Mikko Huuhtanen.

Emännän tehtävä

Hakuaika päättyi 24.9.2017. Tehtävään valittiin Johanna Vuori.

Kirkonoppaat

Hakuaika päättyi 24.3.2017.

Hautausmaan kausityöntekijät

Hakuaika päättyi 3.3.2017. Tehtävään valituille on ilmoitettu.