Avoimet työpaikat

Ylöjärven seurakunta on eteenpäin suuntautunut, avarakatseinen ja vakaalla taloudellisella pohjalla toimiva yhteisö. Se rohkaisee luovuuteen ja kohtaamiseen. Ylöjärven seurakunnassa on 25 000 jäsentä, työyhteisössä 90 työntekijää ja se kattaa laajan maantieteellisen alueen Tampereen naapurissa.

Tule rakentamaan Ylöjärvestä vielä parempaa paikkaa perheille

YLÖJÄRVEN SEURAKUNNASSA on avoinna
PERHETALON TOIMINNANJOHTAJAN  virka

Pappilan Perhetalo on erityinen kohtaamisten ja elämän jakamisen paikka, joka on saanut laajasti kiitosta ja positiivista huomiota. Perhetalo tarjoaa monenlaista toimintaa eri ikäryhmille: Perhekahvilaa ja peittotalkoita, eroryhmää ja sururyhmää, keskusteluapua ja parisuhteen tukea, tapahtumahetkiä ja yhteisiä retkiä - virkistystä, lepoa ja kohtaamisia kaiken ikäisille.

Toiminnanjohtajan tehtävänä on johtaa Perhetalon toimintaa seurakunnan strategiaa toteuttaen, toimia esimiehenä perhetalon tiimille sekä osallistua kirkollisiin toimituksiin ja jumalanpalveluselämään.

Perhetalon moniammatilliseen tiimiin kuuluu suunnitelman mukaan johtajan lisäksi diakonaatin edustaja ja lastenohjaaja.

Haemme tehtävään rohkeasti toimeen tarttuvaa ja ennakkoluulotonta osaajaa, jolla on näyttöä johtamis- ja vuorovaikutusosaamisesta. Hän osaa verkostoitua eri yhteistyötahojen kanssa, seuraa ja reagoi toimintaympäristön muutoksiin sekä tekee tiivistä yhteistyötä seurakunnan eri työalojen kanssa.

Viran pätevyysvaatimuksena on teologian maisterin tutkinto ja pappisvihkimys. Virkaan valitun tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Valintaa tehdessämme arvostamme johtamiskokemusta, näyttöä kehittävästä työotteesta, osoitusta erinomaisista ihmissuhdetaidoista ja kokemusta perhe- ja parisuhdetyön kentältä.

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmien 602 - 603 väliltä. Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista palkanosaa maksimissaan 15 % peruspalkasta. Seurakunnassamme on käytössä henkilökohtainen harkinnanvarainen palkanosa.

Haastattelut järjestetään 5.9.2019 alkaen klo 16. Tehtävässä aloitus on 30.12.2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Valintaa tehdessämme voimme käyttää soveltuvuusarviointia.

Hakijoille on seuraava ennakkotehtävä:
- tee enintään 2 minuuttia kestävä video, jossa kerrot ajatuksiasi kirkon perheiden parissa tehtävän työn kehittämisestä.
Ennakkotehtävän palautus ja hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 30.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen ylojarvi.seurakunta@evl.fi. Sähköpostin aiheeksi merkintä ”Perhetalon toiminnanjohtaja”.

Lisätietoja tehtävästä antaa: kirkkoherra Kimmo Reinikainen, puh. 044 7868 000.

Ylöjärven seurakuntaan voit tutustua osoitteessa www.ylojarvenseurakunta.fi.

* * *

Ylöjärven seurakunta on eteenpäin suuntautunut, avarakatseinen ja vakaalla taloudellisella pohjalla toimiva yhteisö. Se rohkaisee luovuuteen ja kohtaamiseen sekä tarjoaa hyvät edellytykset laadukkaaseen nuoriso- ja rippikoulutyöhön. Ylöjärven seurakunnassa on 25 000 jäsentä, työyhteisössä 90 työntekijää ja se kattaa laajan maantieteellisen alueen Tampereen naapurissa.

Tule rakentamaan Ylöjärvestä somempaa seurakuntaa!
Ylöjärven seurakunnassa on avoinna
Verkkoviestintäkoordinaattorin tehtävä

Ylöjärven seurakunnassa alkaa sosiaalisen median vaikuttavuusprojekti. Sitä varten rekrytoitavan verkkoviestintäkoordinaattorin tehtävänä on luoda tehokkaita ja vaikuttavia käytäntöjä seurakunnan someviestintään työyhteisölle, luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille. Verkkoviestintäkoordinaattori tuottaa seurakunnan verkkoviestintään sisältöjä, jotka sanoittavat oivaltavasti ja mielenkiintoisesti seurakunnalle tärkeitä teemoja (esim. kirkkovuosi, ajankohtaiset keskustelut, paikalliset tapahtumat, hengellinen elämä). Samalla hän vahvistaa sisältölähtöistä ja osallistavaa viestintäkulttuuria. Tavoitteena on myös tehdä seurakunnan toimintaa näkyväksi sosiaalisessa mediassa (esim. toiminnan markkinointi, videot, yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa) sekä nostaa esille seurakuntalaisten kertomuksia ja näkökulmia.

Tehtävä on osa-aikainen. Työaika on noin 50 % täydestä työajasta (18,50 h/viikko). Tehtävä on projektiluonteinen ja kestää 19.8.2019-31.12.2020. Valitulta odotamme viestinnän tai seurakuntatyön koulutusta tai muuta koulutusta, joka antaa valmiudet hoitaa tehtävää. Valintaa tehdessämme arvostamme idearikasta ja dynaamista työotetta, näyttöä erinomaisista sosiaalisen median taidoista sekä ennakkoluulottomuutta ja innostavuutta.

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaan (osa-aikaisuuden alkupalkka 1 172,88 €/kk). Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista palkanosaa maksimissaan 15 % peruspalkasta. Seurakunnassamme on käytössä henkilökohtainen harkinnanvarainen palkanosa.

Haastattelut järjestetään maanantaina 3.6.2019 alkaen klo 15. Kirkkoneuvosto tekee päätöksen valinnasta 5.6.2019. Tehtävässä aloitus on 19.8.2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Hakijoille on seuraavat ennakkotehtävät:

- Ideoi 3 esimerkkiä, joilla viestisit sosiaalisessa mediassa seurakunnan pääsiäisestä
- Tee Ylöjärven seurakunnan Facebook-sivua varten (www.facebook.com/ylojarvenseurakunta) suunniteltu lyhyt esittelyvideo (kesto max. 1 min), jossa esittelet itsesi uutena seurakuntamme some-koordinaattorina.

Ennakkotehtävien palautukset ja hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 29.5.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen ylojarvi.seurakunta@evl.fi. Sähköpostin aiheeksi merkintä ”Verkkoviestintäkoordinaattori”.

Ylöjärven seurakuntaan voit tutustua osoitteessa www.ylojarvenseurakunta.fi.

Lisätietoja antaa tiedottaja Sakari Vanhanen puh. 044 7868 120 (14.5., 22.5. ja 28.5. klo 13.00-16.00) tai sakari.vanhanen@evl.fi.

* * *

Ylöjärven seurakunnassa on haettavana kaksi kirkonoppaan kesätyötä

Kirkonoppaat sijoittuvat Ylöjärven ja Kurun kirkkoihin. Työskentelyaika on 17.6.2019 – 4.8.2019.

Ylöjärven kirkossa työpäivät ovat ma- pe ja Kurun kirkossa ti – la. Työaika on klo 11 – 17. Täyden työajan palkka on 1 250 €/kk ja maksettava palkka on 1000 €/kk.

Oppaan pääasiallisena tehtävänä on tehdä kirkko näkyväksi sosiaalisessa mediassa sekä perehtyä kirkon historiaan siten, että pystyy esittelemään kirkkoa kotimaisille ja kansainvälisille vierailijoille. Tehtävä sisältää myös kiinteistöhuollon töitä.

Tehtävien hoito edellyttää vähintään 16 vuoden ikää ja suomen- ja englanninkielen hyvää hallintaa. Eduksi katsotaan itsenäinen työote, hyvät sosiaalisen median taidot ja seurakuntamyönteinen asenne. Hakuaika on 28.2.2019 saakka.  Voit täyttää hakemuksen 28.2.2019 mennessä weblomakkeella

Hakemusten perusteella valitaan haastatteluun kutsuttavat. Haastattelut pidetään viikolla 13. Haastateltaville ilmoitetaan tarkka haastatteluaika 15.3.2019 mennessä.

Lisätietoja Ylöjärven kirkon oppaan tehtävistä antaa seurakuntasihteeri Virpi Peurakoski virpi.peurakoski@evl.fi ja Kurun kirkon osalta kappalainen Leena Jalkanen leena.jalkanen@evl.fi .

* * *

Hautausmaan kausi- ja kesätyöntekijät 2019

Hautausmaille otetaan noin 25 kesätyöntekijää. Tehtävien hoito edellyttää 18 vuoden ikää, hyvää fyysistä kuntoa, suomenkielen taitoa ja reipasta työotetta ulkotöihin. Valintaa tehdessämme arvostamme aikaisempaa kokemusta puutarhatöistä sekä alan koulutusta.

Nuorten kausityöntekijöiden kuukausipalkka on 1 160,00€/ kk ja kausityöntekijöiden palkka määräytyy KirVesTes 301 mukaan (alkupalkka 1 724,35€/kk).

Työaika on 38 h 45 min/vko. Nuorilla kesätyöntekijöillä työt kestävät kalenterikuukauden ja kausityöntekijöillä 1 - 6 kuukautta.

Voit täyttää hakemuksen 22.2.2019 mennessä weblomakkeella

Valituille ilmoitetaan 29.3.2019 mennessä.

Lisätietoja työtehtävistä antavat erityisammattimies Ari Pikkala, puh. 044 7868 136 ja seurakuntapuutarhuri Tuulikki Karhu, puh. 044 7868 132.

Ylöjärven seurakuntaan voit tutustua osoitteessa ylojarvenseurakunta.fi.

* * *

Kesäkanttorin määräaikainen virka

Odotamme hakemuksia kanttoreilta tai kirkkomusiikin opiskelijoilta, joilla on työkokemusta kirkkomuusikon tehtävistä.  Arvostamme itsenäistä ja joustavaa työotetta sekä laaja-alaista sitoutumista seurakuntatyöhön eri työaloilla.  

Virkapaikka on Ylöjärven seurakuntakeskus mutta työtehtäviä on koko Ylöjärven alueella. Tehtävän hoito edellyttää auton käyttöä.

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmä 502 mukaan. Tehtävä täytetään ajalle 3.6.2019 – 25.8.2019 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 31.1.2019 klo 12:00 mennessä pdf-tiedostona osoitteeseen ylojarvi.seurakunta@evl.fi.

Tiedusteluihin vastaa johtava kanttori Sari Oksavuori, puh.  044 786 8030 tai sari.oksavuori@evl.fi

Ylöjärven seurakuntaan voit tutustua osoitteessa www.ylojarvenseurakunta.fi

Jo päättyneitä hakuja:

Diakonian virka

Hakuaika päättyi 28.5.2018. Virkaan valittiin Anu Tassberg.

Nuorisotyönohjaajan määräaikainen virka

Hakuaika päättyi 13.12.2017. Virkaan valittiin Varpu Viikeri.

Varhaiskasvatuksen työalajohtajan virka

Hakuaika päättyi 16.10.2017. Hakijoita oli 20. Virkaan valittiin Päivi Aumala.

Diakonian virka

Hakuaika päättyi 16.10.2017. Virkaan valittiin Mikko Huuhtanen.

Emännän tehtävä

Hakuaika päättyi 24.9.2017. Tehtävään valittiin Johanna Vuori.