Avoimet työpaikat

Ylöjärven seurakunnan KIRKKOHERRAN VIRKA

Ylöjärven seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto.

Ylöjärven seurakunnan kirkkovaltuusto on lausunnossaan (28.8.2019 § 2) esittänyt kirkkoherran viran erityisistä tarpeista seuraavaa:
”Kirkkoherralla on oltava ymmärrys seurakuntatyön kokonaisuudesta, riittävä hallinnollinen osaaminen ja talousasioiden tuntemus. Tehtävä vaatii koeteltua paineensietokykyä ja vakautta.
Iso työyhteisö ja työalajohtajien esimiestehtävät vaativat valmentavaa otetta johtamiseen, hyviä esimiestaitoja ja henkilöstöhallinnon osaamista.
Toimintaympäristömme haastaa kirkkoherraa toimimaan arvojemme mukaisena visionäärisenä suunnan näyttäjänä ja strategisesti ajattelevana kehittäjänä. Kansankirkollinen ajattelumme edellyttää kirkkoherralta laaja-alaista hengellisyyden ymmärrystä ja tulkintakykyä.
Papin tehtävät ja seurakuntalaisten kohtaamisen taidot ovat osa työtä.
Tehtävään kuuluvien sidosryhmäsuhteiden menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä sosiaalisia, verkostoitumis- ja yhteistyötaitoja. Hallinnollisten tehtävien hoitaminen tulee olla avointa ja läpinäkyvää.”

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitun on esitettävä rikosrekisteriote (KL 6:33 §).

Virasta antavat lisätietoja:
- kirkkoherra Kimmo Reinikainen 7.10. klo 15-18 puh. 044 786 8000 tai kimmo.reinikainen@evl.fi
- kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heli Vesaranta 10.10. klo 16-19 puh. 0400 837 141 tai heli@vesaranta.fi.

Hakuaika päättyy 18.10.2019 klo 15.00 mennessä.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää osoitteeseen Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote ja lääkärintodistus.

Verkkolomakkeella nimikirjaote liitetään Liitä ansioluettelosi -kohtaan ja lääkärintodistus liitetään Liitetiedosto -kohtaan. Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Hannu Laukkonen: hannu.laukkonen@evl.fi tai 0400 926 730.

Tuomiokapituli on varautunut haastattelemaan virkaa hakeneet keskiviikkona 30.10.2019. Tarkempi haastattelukutsu lähetetään hakijoille hakuajan päätyttyä.

Organisaation kuvaus:
Ylöjärven seurakunta on eteenpäin suuntautunut, avarakatseinen ja vakaalla taloudellisella pohjalla toimiva yhteisö. Tavoitteidensa mukaisesti se rohkaisee kokeilemiseen, kysymiseen ja kohtaamiseen. Kantavia arvoja ovat yhteys, lähimmäisenrakkaus, usko, rohkeus, oikeudenmukaisuus ja luotettavuus. Ylöjärven seurakunnassa on 25 000 jäsentä ja työyhteisössä 90 työntekijää. Se kattaa laajan maantieteellisen alueen Tampereen naapurissa koostuen kanta-Ylöjärven alueesta sekä seurakuntaliitoksina tulleiden Viljakkalan seurakuntapiirin ja Kurun kappeliseurakunnan alueista.

Lisätietoja: www.ylojarvenseurakunta.fi

* * *

Ylöjärven seurakunta on eteenpäin suuntautunut, avarakatseinen ja vakaalla taloudellisella pohjalla toimiva yhteisö. Tavoitteidensa mukaisesti se rohkaisee kokeilemiseen, kysymiseen ja kohtaamiseen. Kantavia arvoja ovat yhteys, lähimmäisenrakkaus, usko, rohkeus, oikeudenmukaisuus ja luotettavuus. Ylöjärven seurakunnassa on 24 000 jäsentä ja työyhteisössä lähes 90 työntekijää. Se kattaa laajan maantieteellisen alueen Tampereen naapurissa koostuen kanta-Ylöjärven alueesta sekä seurakuntaliitoksina tulleiden Viljakkalan seurakuntapiirin ja Kurun kappeliseurakunnan alueista.  

YLÖJÄRVEN SEURAKUNNASSA on avoinna
VARHAISKASVATUKSEN TYÖALAJOHTAJAN virka

Viran tehtäviin kuuluu vastuu suuren kasvatuksen työalan toiminnan suunnittelusta. Tiimissä on varhaiskasvatuksen ohjaaja sekä 24 lastenohjaajaa, joiden esimiehenä työalajohtaja toimii. Tehtävään kuuluu vastuu johtokuntatyöskentelystä, budjetin laatimisesta ja seurannasta sekä toimintakertomuksen tekemisestä. Viranhaltijan esimies on kirkkoherra.

Valitulta odotamme soveltuvaa koulutusta. Valintaa tehdessämme arvostamme johtamisosaamista, jossa korostuvat esimiestaidot sekä kirkon varhaiskasvatuksen osaaminen. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja, kykyä verkostoitua sekä hallinnollista ja taloudellista osaamista. Valitulla tulee olla taitoa johtaa seurakunnan laajan varhaiskasvatuksen kehittämistä.

Virkaan valitun tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.  Palkkaus määräytyy vaativuusryhmään 601 mukaan. Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista palkanosaa maksimissaan 15 % peruspalkasta.

Haastattelut järjestetään 10.10. klo 14 alkaen. Valintaa tehdessämme voimme käyttää soveltuvuusarviointia. Kirkkoneuvosto tekee päätöksen valinnasta 23.10.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 3.10.2019 klo 12:00 mennessä pdf-tiedostona osoitteeseen ylojarvi.seurakunta@evl.fi tai Pl 2, 33471 Ylöjärvi. Sähköpostin aiheeksi tai kirjekuoren päälle merkintä ”varhaiskasvatuksen työalajohtaja”.

Ylöjärven seurakuntaan voit tutustua osoitteessa www.ylojarvenseurakunta.fi .

Lisätietoja antaa vs.kirkkoherra Jyrki Koivisto 044 786 8012 25.9. klo 13 – 15 ja 26.9. klo 9 – 11 tai jyrki.e.koivisto@evl.fi

* * *

Jo päättyneitä hakuja:

Perhetalon toiminnanjohtajan virka

Hakuaika päättyi 30.8.2019. Virkaan valittiin Soila Simola.

Verkkoviestintäkoordinaattori

Hakuaika päättyi 29.5.2019. Määräaikaiseen tehtävään valittiin Vladimir Halinen.

Diakonian virka

Hakuaika päättyi 28.5.2018. Virkaan valittiin Anu Tassberg.

Nuorisotyönohjaajan määräaikainen virka

Hakuaika päättyi 13.12.2017. Virkaan valittiin Varpu Viikeri.

Varhaiskasvatuksen työalajohtajan virka

Hakuaika päättyi 16.10.2017. Hakijoita oli 20. Virkaan valittiin Päivi Aumala.

Diakonian virka

Hakuaika päättyi 16.10.2017. Virkaan valittiin Mikko Huuhtanen.

Emännän tehtävä

Hakuaika päättyi 24.9.2017. Tehtävään valittiin Johanna Vuori.

henkilöstöpäällikkö
Kirkkotanhuantie 1, PL 2
33471 Ylöjärvi