Avioliittoon vihkiminen

* Koronavirustilanteen ajankohtaiset vaikutukset vihkimisiin löytyvät  koronainfo-sivultamme *

Kirkollisessa vihkimisessä tai avioliiton siunaamisessa pyydetään Hyvän Jumalan siunausta avioparille ja heidän liitolleen.

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä on avioliittoon aikovien pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa (jota ennen kutsuttiin kuulutuksiksi) joko morsiamen tai sulhasen kotiseurakunnan kirkkoherranvirastosta tai mistä tahansa maistraatista. Todistuksen saa kahdeksantena päivänä tutkinnan pyytämisestä, ja se on voimassa 4 kuukautta. Kuulutukset voidaan lukea kirkossa ja ilmoittaa myös paikallislehdessä, jos vihkipari niin haluaa. Jos kyseessä on kirkollinen vihkiminen ja esteiden tutkinta pyydetään maistraatista, tulee vihkiparin pyytää lisäksi seurakunnalta vahvistus suoritetusta rippikoulusta.

Ylöjärvellä voit ottaa yhteyttä esteiden tutkintaan ja vihkivarauksiin liittyen kirkkoherranvirastoon (044 7868 124). Esteiden tutkinnan voi halutessaan laittaa vireille myös oheisen linkin kautta.

http://esteidentutkinta.fi/

Sähköistä esteidentutkintapyyntöä täytettäessä teiltä kysytään, toivotteko avioliittonne kuuluttamista kirkossa tai kuulutuksen julkaisua seurakunnan palstalla paikallislehdessä. Jos toivotte kuulutuksenne lukemista kirkossa, se luetaan esteidentutkinnan voimaantulon jälkeisenä sunnuntaina. Lehdessä kuulutustieto julkaistaan halutessanne tätä seuraavalla viikolla. 

Mikäli teillä on toiveena joku toinen ajankohta kuulutuksille, laitattehan siitä tiedon kirkkoherranvirastolle: ylojarvi.seurakunta@evl.fi.

Kirkollinen vihkiminen

Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa kirkossa, kotona tai jossakin muussa papin kanssa erikseen sovittavassa paikassa. Toimituksessa on oltava läsnä vähintään kaksi todistajaa. Kirkollinen vihkiminen on luonteeltaan aina jumalanpalvelus. Siksi esimerkiksi vihkimisessä käytettävästä musiikista ja muusta sisällöstä on syytä keskustella etukäteen vihkipapin ja -kanttorin kanssa. Vihkimisen ajankohdasta sovitaan kirkkoherranvirastossa.

Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa, jos molemmat ovat rippikoulun käyneitä evankelisluterilaisen kirkon jäseniä tai jos toinen on rippikoulun käynyt kirkon jäsen ja toinen kuuluu johonkin muuhun kristilliseen uskontokuntaan.

Avioliiton kirkollinen siunaaminen

Jos vihkipari ei halua kirkollista vihkimistä tai sitä ei voida toimittaa, avioliitto solmitaan siviilivihkimisellä. Se toimitetaan maistraatissa. Siviilivihkimisen jälkeen voidaan pyydettäessä toimittaa avioliiton kirkollinen siunaaminen.

Vihkimusiikkiin vinkkejä

Koska vihkiminen on ainutlaatuinen tilaisuus elämässä, seurakunnan työntekijät haluavat auttaa häävalmisteluissa kirkkohetken osalta koulutuksensa ja työkokemuksensa suomalla ammattitaidolla. Vihkimusiikista vastaa kanttori, jonka kanssa kannattaa keskustella hyvissä ajoin musiikkiin liittyvistä kysymyksistä. Tutuimmat häämusiikkitoiveet ehtivät kanttorille hyvin vielä viikkoakin ennen toimitusta, mutta jos hääpari haluaa erityisempää tai perinteisestä linjasta poikkeavaa häämusiikkia, niin kannattaa ottaa kanttoriin yhteyttä jopa muutama kuukausi ennen vihkimistä.

Juhlaa valmistelevien on hyvä huomioida, että vihkiminen on jumalanpalvelusluonteinen ja hengellinen tilaisuus - vihkimusiikin tulisi siis olla hengellistä. Kanttori on vastuussa vihkimisen kaikesta musiikista. Silloinkin, kun laulaja ei tarvitse kanttorin säestystä, tulee kanttorin kanssa keskustella lauluvalinnoista. Sanoituksettomasta musiikista voi olla vaikea päätellä, miten hengellistä se on. Tällöin kannattaa miettiä, mihin musiikki assosioituu – sopiiko musiikki kirkolliseen tilaisuuteen vai kannattaisiko kappale jättää soitettavaksi hääjuhlaan. Uruilla voi soittaa monenlaista musiikkia, mutta kokemus on osoittanut, että uruilla soitettavaksi soveltuu parhaiten uruille sävelletty musiikki.

Vihkimisessä on alku- ja loppumusiikin lisäksi useita mahdollisuuksia vihkivirrelle, hengelliselle laululle tai soitinmusiikille. Ensimmäinen mahdollisuus on sisääntulomusiikin jälkeen ennen johdantoa. Toinen on aviopuolisoiksi julistamisen jälkeen tilaisuuden keskivaiheessa ja kolmas Herran Siunauksen jälkeen tilaisuuden loppupuolella.

Kirkkohäät

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku