Hallinto ja luottamushenkilöt

Seurakunnan toimintaa ohjaavat seurakuntalaisten vaaleilla valitsemat luottamushenkilöt. Voit vaikuttaa seurakunnan toimintaan asettumalla ehdolle seurakuntavaaleissa ja ottamalla yhteyttä tällä hetkellä toimiviin luottamushenkilöihin.

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittava kirkkovaltuusto, jonka toimikausi on neljä vuotta. Kirkkovaltuusto valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan kirkkoneuvoston, joka valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, hallintoa ja seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa.

Kirkkovaltuusto asettaa kirkkoneuvoston avuksi ja alaiseksi johtokuntia. Johtokunnat vastaavat työalojen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä työalojen vastaavien työntekijöiden kanssa. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 20.1.22023, että johtokunnista tullaan siirtymään vastuuryhmiin vuoden 2025 alusta. 

Seurakunnan hallintoa ohjaa hallintosääntö (Pdf) ja taloussääntö (Pdf). 

Luottamushenkilökausi 2023 - 2026

Seurakuntavaaleissa 20.11.2022 valittiin uusi kirkkovaltuusto toimikaudelle 2023-26. Kirkkovaltuusto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan 11.1.2023 jäsenet kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin sekä Kurun kappelineuvostoon ja Viljakkalan piirineuvostoon.

Seurakuntavaalit 2022

Seuraavat seurakuntavaalit järjestettiin 2022. Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä oli 20.11.2022. Ennakkoäänestysaika olli 8.-12.11.2022. Vaaleissa valittiin kirkkovaltuuston jäsenet vuosiksi 2023-26. Ehdokasasettelu päättyi 15.9.2022. Tarkempia tietoja seurakuntavaaleista Ylöjärven seurakuntavaalisivulla. Lisätietoja vaaleista myös koko kirkon vaalipalvelussa www.seurakuntavaalit.fi.

Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään syksyllä 2026.

Kellariryhmä - nuorten vaikuttaminen päätöksenteossa

Kellariryhmä on Ylöjärven seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmä. Ryhmä pyrkii vaikuttamaan nuorisotila Kellarin ilmeeseen, nuorisotyön toimintaan sekä toimimaan nuorten äänitorvena seurakunnan asioissa. Kellariryhmällä on myös kaksi edustajaa sekä nuorisotyön että lähetystyön johtokunnassa puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Lisäksi he voivat toimia kokemusasiantuntijoina lapsia ja nuoria koskevissa asioissa. Lisätietoja Kellariryhmän sivulla.