Hallinto ja talous

Seurakunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto. Seurakuntalaisten vaaleilla valitsemat kirkkovaltuutetut nimittävät kirkkoneuvoston ja johtokunnat. Kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Seurakunnan hallinto, luottamuselimet ja niiden pöytäkirjat

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
Johtokunnat

Talousarvio ja toimintasuunnitelma

Talousarviossa esitellään toiminnan ja talouden yleiset linjat sekä seurakunnallisen toiminnan eri tehtäväalueiden tavoitteet ja toimintasuunnitelmat. Tuloslaskelmasta löytyvät mm. seurakunnan toimintatuotot, toimintakulut, toimintakate, verotulot, vuosikate, poistot ja arvonalennukset sekä tilikauden ylijäämä/alijäämä.

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Seurakunnan toimintakertomus sisältää yleiskatsauksen, perustiedot hallinnosta, henkilöstökertomuksen, jäsenmäärätiedot, tavoitteiden toteutumisen eri työaloilla sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisen että myös tiedot tilikauden tuloksen muodostumisesta ja toiminnan rahoituksesta. Tilinpäätöksessä ovat luettavissa mm. seurakunnan tuloslaskelma ja tase.

Kirkollisvero

Ylöjärven seurakunnan veroprosentti on 1,65.