Virkatodistukset ja sukututkimus

Virkatodistus

Virkatodistus on virallinen, paperille laadittava todistus henkilön väestötietojärjestelmässä olevista henkilötiedoista. Tiedot ovat viranomaisten itsensä hankkimia.

Virkatodistuksia on kahdentyyppisiä. Perushenkilötiedot sisältävään virkatodistukseen merkitään käyttötarkoituksesta riippuen perushenkilötiedot myös puolisosta ja/tai lapsista ja/tai vanhemmista. Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus on tietosisällöltään laajempi. Siihen merkitään mm. muuttotiedot ja maininnat puolisosta ja lapsista. Jos henkilöllä ei ole lapsia, todistukseen merkitään vanhemmat ja sisarukset. Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja muuhun kuolinpesän asioiden hoitoon. Sukuselvitys ei ole sama asia kuin sukututkimus.

Virkatodistuksen voit tilata:

Sukututkimus

Sukututkimusta varten voi ostaa tiedonhakua seurakunnalta.

Sukututkimustilauksen voi tehdä:

  • postitse: Tampereen ev.lut. serakuntien keskusrekisteri Pl 226, 33101 Tampere.
  • jättämällä kirjallisen tilauksen, Näsilinnankatu 26, Tampere (klo 9-15). 
  • täyttämällä sähköisen tilauslomakkeen Tampereen seurakuntien sivulla

Sataa vuotta vanhempia kirkonkirjojen tietoja voi tulla halutessaan myös itse tutkimaan Ylöjärven seurakuntakeskukselle. Ota tällöin yhteyttä kirkkoherranvirastoon ja varaamme sinulle ajan (044 7868 124).