Uskottu - toivottu - rakastettu. Seurakuntavaalien banneri

Seurakuntavaalit 2022 - Uskottu, toivottu, rakastettu

Seurakuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein. Marraskuun 2022 seurakuntavaaleissa valitaan jälleen tulevaksi nelivuotiskaudeksi 33 kirkkovaltuutettua Ylöjärven seurakuntaan. Vaalien tulokset ovat nyt selvillä.

Kirkkovaltuutetut päättävät mm.
- seurakunnan talousarviosta
- toimintasuunnitelmasta
- strategiasta
- kiinteistöistä
- rekrytoinneista
- siitä keitä autetaan – missä ja miten
- ilmastoteoista kohti Hiilineutraalia kirkkoa 2030. 

Tule äänestämään sellaisena kuin olet - olet uskottu, toivottu ja rakastettu. Koko kirkossa niin kuin Ylöjärvelläkin on tavoitteena saada jokaiseen seurakuntaan kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa olevia luottamushenkilöitä eri aloilta. Äänestäminen on hyvä tapa vaikuttaa oman seurakuntasi asioihin. Olemme kaikki tervetulleita kirkkoon ja äänestämään. Me kaikki olemme uskottuja, toivottuja sekä rakastettuja. 

Tärkeät päivämäärät

Ehdokasasettelu päättyi 15.9.2022 - katso ehdokkaat!

Ehdokasasettelu on nyt päättynyt ja ehdokkaiden nimet löytyvät Ehdokkaat-sivulta.

Vaalikone avautui 10.10. - vertaile ehdokkaita!

Seurakuntavaaleissa on käytössä vaalikone, jonka avulla voit verrata kenen ylöjärveläisehdokkaan mielipiteet ovat vaalikoneen vastauksissa lähimpänä omaasi. Voit myös tutustua kiinnostavien ehdokkaiden vastauksiin ehdokaskohtaisesti. Vaalikone löytyy osoitteesta: www.seurakuntavaalit.fi/vaalikone

Ennakkoäänestys järjestetään 8.-12.11.2022.

Ennakkoon voi äänestää kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa. Ennakkoäänestyspaikkoja on kaikkiaan 17. Ennakkoon Ylöjärvellä äänesti 1540 henkilöä. Lisätietoja nettiuutisessa.

Varsinainen äänestyspäivä on 20.11.2022.

Vaalipäivänä voit äänestää vain oman seurakuntasi äänestyspaikassa, joka Ylöjärvellä on srk-keskus (Kirkkotanhuantie 1). Äänestysaikaa on klo 11.00– 20.00.

Vaalin tulokset selviävät su 20.11. n. klo 22-23

Seurakuntavaalien ääntenlaskenta alkaa heti ääntenlaskun päätyttyä sunnuntaina 20.11. Tulos on Ylöjärven osalta valmis arviolta n. klo 22.00-23.00. Tulokset päivittyvät automaattisesti Tulokset -sivulle.

10 kysymystä Seurakuntavaaleista Ylöjärvellä

1. Kuka saa äänestää Ylöjärven seurakuntavaaleissa?

Lyhyesti: Yli 16-vuotiaat seurakunnan jäsenet. Tarkemmin ilmaistuna äänioikeutettuja ovat 15.8.2022 Ylöjärven seurakunnassa läsnä olevaksi merkityt ja 16 vuotta viimeistään 20.11.2022 täyttävät seurakunnan jäsenet.

2. Miksi kannattaa äänestää?

– Äänestämälllä voit vaikuttaa!
– Demokraattiset vaalit luovat kirkosta ja sen toiminnasta jäsentensä näköistä.
– Valittavat luottamushenkilöt tuovat seurakuntalaisten ääntä päätöksentekoon.
– Kirkossa uskomme hyvän tekemiseen – äänestäminenkin on hyvä teko!
– Äänestäminen on yksi tapa vaikuttaa siihen, miten kirkollisverosi käytetään.

3. Missä voi äänestää?

Ennakkoon voi äänestää ti-la 8.-12.11. missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa millä paikkakunnalla vaan. Suomen kaikki ennakkoäänestyspaikat löytyvät www.seurakuntavaalit.fi. Ylöjärven ennakkoäänestyspaikat löydät mm. tästä lehdestä ja srk:n nettisivuilta www.ylojarvenseurakunta.fi/seurakuntavaalit. 

Varsinaisena vaalipäivänä su 20.11. klo 11-20 voi äänestää vain oman seurakunnan äänestyspaikassa. Ylöjärvellä se tarkoittaa Ylöjärven srk-keskusta (Kirkkotanhuantie 1). 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi tietyin edellytyksin äänestää kotona. Tällöin tilataan kotiäänestys kirkkoherranvirastosta 4.11. mennessä.

4. Miten äänestäminen tapahtuu?

Riittää, että tulet äänestyspaikkaan henkilöllisyystodistus mukanasi. Vaalivirkailijat ohjeistavat ja auttavat äänestämisen suorittamisessa.
Ennakkoäänestyksessä äänestäjä täyttää lähetekirjeen omilla tiedoillaan (voit myös tuoda postissa kotiin lähetetyn esitäytetyn lähetekirjeen mukanasi, jolloin tämä vaihe nopeutuu). Tämän jälkeen saat äänestyslipun, johon kirjoitat ehdokkaan numeron äänestyskopissa. Sen jälkeen äänestyslippu suljetaan pieneen kirjekuoreen, jonka vaalivirkailija leimaa. Lähetekirje ja pienempi kirjekuori laitetaan tämän jälkeen vielä isompaan kirjekuoreen.
Varsinaisena vaalipäivänä ei täytetä lähetekirjettä, vaan äänioikeutesi tarkistetaan samoin tein vaaliluettelosta. Tämän jälkeen saat äänestyslipun, johon kirjoitetaan ehdokkaan numero äänestyskopissa. Vaalivirkailija leimaa kuoren, jonka jälkeen sen saa sujauttaa vaaliuurnaan. Ja sitten vaalikahville…:-)

5. Mistä seurakuntavaaleissa äänestetään?

Syksyn seurakuntavaaleissa valitaan Ylöjärven kirkkovaltuuston 33 jäsentä nelivuotiskaudeksi 2023-26. He tekevät konkreettisia päätöksiä liittyen kotiseurakuntamme talouteen, hallintoon ja toimintaan.

6. Mistä kirkkovaltuutetut tarkemmin ottaen päättävät?

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä hallintoelin, joka kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa. Se vastaa toimintaidealtaan varsin pitkälti kaupunginvaltuustoa kaupungin puolella. Kirkkovaltuusto päättää seurakunnassa mm.
- seurakunnan talousarviosta
- toimintasuunnitelmasta
- strategiasta
- kiinteistöistä
- rekrytoinneista
- siitä keitä autetaan – missä ja miten
- ilmastoteoista kohti Hiilineutraalia kirkkoa 2030


Nykyinen Ylöjärven kirkkovaltuusto on nelivuotiskautensa 2019-22 aikana tehnyt mm. seuraavia konkreettisia päätöksiä:
- vuosittainen budjetti ja toimintasuunnitelma sekä tilinpäätös ja toimintakertomus
- kirkollisveroprosentin suuruus
- kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenten valitseminen
- Lempiäniemen leirikeskuksen uuden päärakennuksen investointi
- virkojen lakkauttamisia ja uusien virkojen perustamisia
- seurakunnan metsäsuunnitelmat
- uuden kirkkoherran ja talousjohtajan valinta
Kirkkovaltuutetut ovat myös äänioikeutettuja kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston maallikkoedustajien vaaleissa. Täten seurakuntavaalit vaikuttavat myös valtakunnallisesti kirkon tulevaisuuteen. 

7. Mistä saan tietoa ehdokkaista?

Ehdokkaiden nimet, numerot, tittelit ja kuvat löytyvät mm. tästä lehdestä, äänioikeutetuille kotiin postitetusta vaalikirjeestä sekä nettisivuilta www.seurakuntavaalit.fi ja www.ylojarvenseurakunta.fi/seurakuntavaalit. Tarkemmin ehdokkaiden ajatuksiin voit tutustua mm. vaalikoneessa www.seurakuntavaalit.fi/vaalikone. Ja luonnollisesti ehdokkaiden nimet ja numerot löytyvät myös aikanaan vaalikopista.

8. Kuinka paljon Ylöjärven seurakunnassa on äänioikeutettuja?

Ylöjärvellä äänioikeutettuja on näissä vaaleissa 17 570.

9. Mikä on ollut äänestysprosentti?

Seurakuntavaalien äänestysprosentti Ylöjärven seurakunnassa oli edellisissä vuoden 2018 vaaleissa 15,0 % (vuoden 2014 vaaleissa 17,8 % ja vuoden 2010 vaaleissa 17,0 %).

10. Koska vaalin tulos selviää?

Seurakuntavaalien ääntenlaskenta alkaa välittömästi äänestysajan päätyttyä su 20.11. klo 20. Vaalin tulos on selvillä arviolta noin klo 22.00. Tulos päivitetään välittömästi valtakunnalliseen vaalitietojärjestelmään, josta se näkyy internet-sivulla www.seurakuntavaalit.fi. Tarkempia tietoja tuloksesta tarjoaa seurakunnan nettisivu www.ylojarvenseurakunta.fi/seurakuntavaalit/tulokset.
 

Mistä kirkkovaltuutetut päättävät?

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnassa mm. talouden linjauksista, seurakunnan strategiasta, kiinteistöjen tulevaisuudesta, auttamistyöstä ja ilmastoteoista.

Nykyinen Ylöjärven kirkkovaltuusto on nelivuotiskautensa 2019-22 aikana tehnyt mm. seuraavia seurakuntaamme koskevia päätöksiä:

  • Budjetti ja toimintasuunnitelma
  • Tilinpäätös ja toimintakertomus
  • Kirkollisveroprosentti
  • Kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenten valitseminen
  • Seurakunnan kiinteistöstrategian toteuttaminen ja uuden valmistelu
  • Lempiäniemen leirikeskuksen uuden päärakennuksen investointi
  • Virkojen lakkauttamisia ja uusien virkojen perustamisia
  • Seurakunnan metsäsuunnitelmat
  • Uuden kirkkoherran ja talousjohtajan valinta

Kirkkovaltuutetut ovat myös äänioikeutettuja kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston maallikkoedustajien vaaleissa. Täten seurakuntavaalit vaikuttavat myös valtakunnallisesti kirkon tulevaisuuteen.

Ota yhteyttä

viestintäpäällikkö
Kirkkotanhuatie 1, PL 2
33471 Ylöjärvi

www.facebook.com/SakariVanhanen

Vastuualueena mm. markkinointi, kriisiviestintä, verkkoviestintä, Kirkko Näkyy -tiedotuslehti.