Uskottu - toivottu - rakastettu. Seurakuntavaalien banneri

Seurakuntavaalit 2022 - Uskottu, toivottu, rakastettu

Seurakuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein. Marraskuun 2022 seurakuntavaaleissa valitaan jälleen tulevaksi nelivuotiskaudeksi 33 kirkkovaltuutettua Ylöjärven seurakuntaan. Seurakuntavaaleissa pääset vaikuttamaan oman seurakuntasi tulevaisuuteen.

Kirkkovaltuutetut päättävät mm.
- seurakunnan talousarviosta
- toimintasuunnitelmasta
- strategiasta
- kiinteistöistä
- rekrytoinneista
- siitä keitä autetaan – missä ja miten
- ilmastoteoista kohti Hiilineutraalia kirkkoa 2030. 

Tule ehdokkaaksi ja äänestämään sellaisena kuin olet - olet uskottu, toivottu ja rakastettu. Koko kirkossa niin kuin Ylöjärvelläkin on tavoitteena saada jokaiseen seurakuntaan kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa olevia luottamushenkilöitä eri aloilta. Äänestäminen on hyvä tapa vaikuttaa oman seurakuntasi asioihin. Olemme kaikki tervetulleita kirkkoon ja äänestämään. Me kaikki olemme uskottuja, toivottuja sekä rakastettuja. 

Tärkeät päivämäärät

Ehdokasasettelu päättyi 15.9.2022 - katso ehdokkaat!

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022. ja täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022. Valitsijayhdistysten tulee toimittaa asiakirjat 15.9. klo 16.00 mennessä Ylöjärven kirkkoherranvirastoon (Kirkkotanhuantie 1).

Ehdokasasettelu on nyt päättynyt ja ehdokkaiden nimet löytyvät Ehdokkaat-sivulta.

Ennakkoäänestys järjestetään 8.-12.11.2022.

Ennakkoon voi äänestää kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa. Muista ottaa henkilöllisyystodistus mukaan! 

Varsinainen äänestyspäivä on 20.11.2022.

Vaalipäivänä voit äänestää vain oman seurakuntasi äänestyspaikassa. Äänestysaikaa on klo 11.00– 20.00.

Tekeillä olevat valitsijayhdistykset

Seurakuntavaaleihin tekeillä olevia valitsijayhdistyksiä pyydetään ilmoittamaan tietonsa sähköpostilla osoitteeseen ylojarvi.seurakunta@evl.fi.

Tiedoissa olisi hyvä olla:
-    alustava valitsijayhdistyksen nimi (virallisen nimen valitsijayhdistys antaa vasta palauttaessaan perustamisasiakirjat)
-    yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (eli kehen ehdokkuudesta kiinnostunut henkilö voi olla yhteydessä)
-    mahdollinen lyhyt kuvaus valitsijayhdistyksen tavoitteista, arvoista yms. (max. 800 merkkiä)

Julkaisemme listaa tekeillä olevista valitsijayhdistyksistä internet-sivulla (www.ylojarvenseurakunta.fi/seurakuntavaalit) kesäkuusta alkaen ja myöhemmin mm. Kirkko Näkyy –tiedotuslehdessä. Valitsijayhdistyksen ilmoittaminen listalle ei ole sitovaa eikä se millään tavalla korvaa virallisia valitsijayhdistyksen perustamiseen liittyviä toimenpiteitä. Tiedot voi ilmoittaa haluamassaan aikataulussa, mutta ne kootaan ensimmäistä kertaa yhteen julkaistavaksi aikaisintaan 31.5.

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Sakari Vanhanen, puh. 044 7868 120, sakari.vanhanen[ät]evl.fi

Vuoden 2018 seurakuntavaaleissa Ylöjärvellä oli kaikkiaan 7 valitsijayhdistystä (aakkosjärjestyksessä): Armon vihreät, Kirkon Keskusta, Kotiseurakunnan väki, Kristillisten perusarvojen puolesta, Perusnaiset, Sitoutumaton seurakuntaväki sekä Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat.

Seuraavista vuoden 2022 seurakuntavaaleihin tekeillä olevista valitsijayhdistyksistä on ilmoitettu tietoja seurakunnalle tässä vaiheessa:

 • Kirkon Keskusta: yhteyshenkilönä Pirkko Vuolle, pirkko.vuolle66[ät]gmail.com, puh. 040 516 4023
  Yhteisen seurakuntamme hengellinen perusta rakentuu Raamattuun sekä luterilaiseen opetukseen. Haluamme olla lisäämässä yhteistyötä ja ottaa huomioon jokainen seurakunnan jäsen. Verkostoituminen ja osallistuttaminen on tärkeää seurakunnan toiminnassa. Seurakunnan tulee olla tasapuolinen. Laajassa seurakunnassamme toiminnan työmuodot ovat monipuoliset, joita tulee kehittää paikallisten tarpeiden mukaan. Seurakunnan tärkeitä tehtäviä on lapsi- ja nuorisotyö, Diakonia, lähetys-, musiikki- ja aikuistyö, unohtamatta ikäihmisten toimintaa.
   
 • Kirkonvihreät: yhteyshenkilönä Hanna Koivisto, hannakoivisto0[ät]gmail.com, puh. 050 577 3681
  Seurakunnan toiminnassa meille on tärkeää ihmisten tasa-arvoinen kohtelu ja luonnon kunnioittaminen käytännön tekojen kautta. Rukous on kirkon sydän ja yhdessä toimiminen luo toivoa. Haluamme ympäristövastuun keskeiseksi periaatteeksi seurakunnan käytäntöihin ja omaisuuden hoitoon. Seurakunnan valmistelussa olevan ympäristöohjelman toimintatavat tulee juurruttaa arkeen. Näemme, että seurakunnan tulee vastata lasten ja nuorten korona-aikana kasvaneeseen ahdinkoon. Kun elämä tarvitsee kannattelua, apua voi olla hyväksyvä yhdessäolo, ruoka ja yhdessä tekeminen. Vapaaehtoisten työpanos ja erilaisten kirkossakävijöiden osallisuuden kokemus on tärkeää. Kirkkorakennuksen arvo ei vähene, vaikka se tilana muotoutuisi palvelemaan yhä useampia työtapoja, eri ikäryhmiä ja musiikkikokoonpanoja. Näitä avauksia haluamme olla tukemassa.
   
 • Sitoutumaton Seurakuntaväki: Yhteyshenkilö Katri Siukola, puh. 050 304 9578 , ksiukola[ät]gmail.com
  Me olemme seurakuntavaaleissa poliittisiin puolueisiin sitoutumaton itsenäinen ryhmä, joka ei saa taloudellista tukea tai ohjausta miltään ulkopuoliselta taholta. Emme myöskään ryhmänä kuulu minkään herätysliikkeen piiriin. Olemme eri ikäisiä, tavallisia seurakuntalaisia. Toimimme monilla eri elämänalueilla ja asumme eri puolilla laajaa Ylöjärven kaupunkia. Meitä yhdistää kiinnostus seurakunnan toimintaan ja halu osallistua sen kehittämiseen niin, että jokainen voisi tuntea olevansa “uskottu, toivottu, rakastettu”. Me sitoudumme Kristukseen ja Hänen seurakuntaansa, niin Ylöjärvellä, Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa kuin koko maailmassa. Meille on tärkeää, että seurakuntamme on kaikille kaupunkilaisille läheinen, läsnä oleva ja tarvittaessa tukea antava yhteisö. Sen monipuoliseen toimintaan pitää jokaisella olla myös mahdollisuus osallistua riippumatta siitä, asuuko Ylöjärvellä, Kurussa vai Viljakkalassa. Tule mukaan vaikuttamaan! Asetu ehdolle! Äänestä!
   
 • Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat: yhteyshenkilönä Kaija Järvinen, jarvinen.kaijak[ät]gmail.com, puh. 050 912 9045

Mistä kirkkovaltuutetut päättävät?

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnassa mm. talouden linjauksista, seurakunnan strategiasta, kiinteistöjen tulevaisuudesta, auttamistyöstä ja ilmastoteoista.

Nykyinen Ylöjärven kirkkovaltuusto on nelivuotiskautensa 2019-22 aikana tehnyt mm. seuraavia seurakuntaamme koskevia päätöksiä:

 • Budjetti ja toimintasuunnitelma
 • Tilinpäätös ja toimintakertomus
 • Kirkollisveroprosentti
 • Kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenten valitseminen
 • Seurakunnan kiinteistöstrategian toteuttaminen ja uuden valmistelu
 • Lempiäniemen leirikeskuksen uuden päärakennuksen investointi
 • Virkojen lakkauttamisia ja uusien virkojen perustamisia
 • Seurakunnan metsäsuunnitelmat

Kirkkovaltuutetut ovat myös äänioikeutettuja kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston maallikkoedustajien vaaleissa. Täten seurakuntavaalit vaikuttavat myös valtakunnallisesti kirkon tulevaisuuteen.

Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022

Ota yhteyttä

viestintäpäällikkö
Kirkkotanhuatie 1, PL 2
33471 Ylöjärvi

www.facebook.com/SakariVanhanen

Vastuualueena mm. markkinointi, kriisiviestintä, verkkoviestintä, Kirkko Näkyy -tiedotuslehti. 

Webinaarit ehdokkaille