Valitsijayhdistykset Ylöjärven seurakunnassa

Ylöjärven seurakuntavaaleissa on asetettu seitsemän valitsijayhdistystä. Seuraavassa on valitsijayhdistysten esittelyt siinä järjestyksessä kuin ne ovat arvottuna ehdokaslistojen yhdistelmässä.

I Kotiseurakunnan Väki

Lähes kaikilla ehdokkaillamme on kokemusta kirkkovaltuustosta ja muista seurakunnan luottamuselimistä. Tavoitteemme on meille läheisen, itsenäisen seurakuntamme toiminnan kehittäminen vieläkin paremmin kaikkia palvelevaksi, jokaista lähellä olevaksi ja auttavaksi kotiseurakunnaksi.

Ylöjärven seurakunnassa asiat ovat koko ajan oikealla tiellä. Seurakunta auttaa ja hoitaa lapsia, perheitä, aikuisia ja vanhuksia monin tavoin. Haluamme tehdä parhaamme kaiken hyvän jatkamiseksi: päiväkerhot, perhekerhot, retket, leirit, toukkatuvat, muskarit, riparit, kuorot, bändit ja muut. Erityisen tärkeitä ovat myös nuoret – he ovat seurakunnan tulevaisuus.

Haluamme myös, että työttömien ja eläkeläisten liki ilmaiset ruokailut viikoittain jatkuvat, että diakoniatyön tuhannet asiakkaat saavat yhä enemmän lohdutusta ja jopa taloudellista apua hengellisen avun lisäksi. Kirkko on jälleen kuullut ihmisten tarpeet!

Tiesitkö, että seurakuntamme tarjoaa paljon myös aikuisille: naisten- ja miesten iltoja, alfa-kursseja, toivon- ja majataloiltoja, parisuhdeneuvontaa, vanhusten virkistäytymistä ja kaiken muun lisäksi vielä pappilan piiat ja rengit tulevat auttamaan avun tarvitsijaa.

Ja mikä parasta: kukaan ei kysy oletko Sinä seurakunnan jäsen! Jos tätä lukiessasi olet, mieti mitä seurakunta voisi tehdä vielä paremmin, miten voisimme auttaa vielä enemmän, ja kerro meille, meidän ehdokkaillemme. Parantamisen varaa on aina, seurakunnallakin. Ja seurakunta olemme me: Sinä ja minä.

* * *

II Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat

Jokainen elämä on elämisen arvoinen.

Rakennamme yhteisvastuun kirkkoa.

Arvostamme ja kannatamme yhteistyötä toisten kanssa.

* * *

III Armon Vihreät

Ryhmässä on sitoutumattomia ja Vihreiden jäseniä

Tavoitteitamme: vapaaehtoistyön vahvistaminen, Kirkon ympäristödiplomi.

MEIDÄN VIHREÄ KIRKKOMME

KOHTAA JA KESKUSTELEE

Jumalanpalvelus sekä kirkon hartaus- ja rukouselämä on toiminnan sydän, jossa kohdataan ja tullaan kohdatuksi. Ihminen saa olla sitä, mitä on. Kirkko rohkaisee kohtaamaan erilaisista taustoista ja kulttuureista tulevat ihmiset ja elämään kristittynä heidän keskellään. Kirkko näyttää valinnoillaan esimerkkiä ja käyttää ääntään yhteiskunnallisessa keskustelussa.

KUTSUU

Unelmiemme kirkossa jokaiselle on tehtävää ja paikka yhteisössä. Seurakunta on lämmin koti, palvelemisen ja elämän jakamisen paikka. Kirkon toiminta eri ikäisille, vapaaehtoistoiminta ja diakoniatyö tuo ihmisten elämään merkitystä sekä vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

ON RESURSSIVIISAS

Kirkko hankkii ja käyttää erilaisia resursseja (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat ja aika) harkitusti ja kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Kirkko huolehtii ympäristöstä ja torjuu ilmastonmuutosta omalla toiminnallaan. Se kannustaa ihmisiä retkeilyyn, luonnossa liikkumiseen ja hiljentymiseen.

SITOUTUU

toiminnassaan oikeudenmukaisuuteen, ihmisten tasa-arvoon ja luomakunnan kunnioittamiseen. Kirkko huolehtii tukea tarvitsevista ja turvaa hakevista, vaikka kohtaisi arvostelua. Kirkko pysyy toiminnassaan uskollisena evankeliumin hengelle ja katsoo tulevaisuuteen toivoen.

RUKOILEE JA TEKEE TYÖTÄ.

* * *

IV Kristillisten perusarvojen puolesta

Kirkon suurimman herätysliikkeen jäseninä luotamme Jumalan sanaan ja yhteiseen tekemiseen seurakuntamme parhaaksi. Järjestämämme tilaisuudet toimitalolla ja seurakunnan tiloissa ovat kaikille avoimia.

Ryhmämme puolustaa Jumalan sanan muuttumattomuutta muuttuvassa maailmassa. Kirkon sanoman tulisi olla riittävän selkeä antamaan käsityksen oikeasta ja väärästä Raamatun sanan pohjalta.

Sanan ja sakramenttien lisäksi toivomme seurakunnan olevan helposti lähestyttävä rinnallakulkija silloin, kun elämäntilanne on kuormittava. Perheille suunnattu keskusteluapu ja parisuhteen tukeminen on tärkeää. Lapsille ja nuorille pitäisi olla toimintaa alueen eri puolilla. Paljon on kaivattu muutaman tunnin lapsiparkkeja. Sopivia toimitiloja seurakunnalla on. Lammasniemen leirikeskusta voisi hyödyntää esim. järjestämällä syrjäytymässä oleville nuorille kanoottiretkiä ja yösuunnistusta. Samalla opetettaisiin ympäristöarvoja unohtamatta ymmärtävää ja ohjaavaa tukea, jonka kautta myös välittäminen ja lähimmäisen rakkaus korostuisi.

Seurakuntalaisilla on monenlaista tietoa ja taitoa, jota voidaan hyödyntää vapaaehtoistyössä.

* * *

V Perusnaiset

Perusnaisten arvot: Arkiset palvelut ja toiminta. Perheille, lapsille ja ikäihmisille. Yksinäisyyden ja syrjäytymisen ennalta ehkäiseminen.

* * *

VI Kirkon Keskusta

Minun kirkkoni on seurakuntalaisten kirkko, lämmin lähiyhteisö, joka rakentuu Raamatun arvomaailmalle, antaa tilaa seurakuntalaisten lahjoille ja kulkee ihmisten rinnalla eri elämänvaiheissa osallistaen myös toimintaan. Ihminen lähellä ja kaukana on apumme ulottuvilla. Usko ja lähimmäisenrakkaus saa meidät toimimaan. Seurakunta edistää terveitä, elämää rakentavia arvoja. Lapsena, nuorena ja aikuisena syntynyt lämmin suhde omaan seurakuntaan ja uskoon kantaa läpi elämän.

Minun kirkkoni seuraa aikaansa tukeutuen vahvaan ydinsanomaansa. Muuttuva maailma haastaa seurakuntaa palveluntuottajasta seurakuntalaisten toiminnan mahdollistajaksi. Huolehdimme seurakuntamme hyvästä taloudesta ja kulttuuriperinnöstä myös tuleville sukupolville.

Minun kirkkoni rakentaa yhteistyötä kaupungin, koulujen ja kolmannen sektorin kanssa. Luottamushenkilöinä olemme seurakunnan työntekijöiden rinnalla ja seurakuntalaisten edustajia päätöksenteossa. Vahvistamme seurakuntalaisten osallisuutta ja pidämme huolta vapaaehtoisista.

Minun kirkkoni ottaa vieraat lämpimästi vastaan osallistuen maahanmuuttajien kotouttamiseen ja tarjoamme heille seurakuntayhteyden. Lähetystyö on kasvattanut meidät vastuuseen koko ihmiskunnasta. Pitkäjänteinen kristillisen sanoman levittäminen ja inhimillisen hädän lievittäminen ovat seurakunnan keskeisiä vastuita lähellä ja kaukana.

Äänestä ja vaikuta Sinun seurakuntasi toimintaan ja koko yhteiskunnan hyväksi.

* * *

VII Sitoutumaton Seurakuntaväki

Me olemme seurakuntavaaleissa poliittisiin puolueisiin sitoutumaton itsenäinen ryhmä, joka ei saa taloudellista tukea tai ohjausta miltään ulkopuoliselta taholta. Emme myöskään ryhmänä kuulu minkään herätysliikkeen piiriin. Me olemme eri ikäisiä, tavallisia seurakuntalaisia. Toimimme monilla eri elämänalueilla ja asumme eri puolilla laajaa Ylöjärven kaupunkia. Meitä yhdistää kiinnostus seurakunnan toimintaan ja halu osallistua sen kehittämiseen niin, että jokainen voisi sanoa ”minun kirkkoni”.

Sitoudumme Kristukseen ja Hänen seurakuntaansa, niin Ylöjärvellä, Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa kuin koko maailmassakin.

Pidämme tärkeänä, että seurakuntamme on kaikille kaupunkilaisille läheinen, läsnä oleva ja tarvittaessa tukeansa antava yhteisö. Sen monipuoliseen toimintaan pitää jokaisella olla myös mahdollisuus osallistua riippumatta siitä, asuuko Ylöjärvellä, Kurussa vai Viljakkalassa.