Valitsijayhdistykset Ylöjärven seurakunnassa

Valitsijayhdistysten tulee toimittaa asiakirjat 15.9. klo 16.00 mennessä Ylöjärven kirkkoherranvirastoon (Kirkkotanhuantie 1).
Lisätietoja vaalikuulutuksesta.

* * *

Tälle sivulle kootaan aikana valitsijayhdistysten esittelyt. 

Seurakuntavaaleihin tekeillä olevia valitsijayhdistyksiä pyydetään ilmoittamaan tietonsa sähköpostilla osoitteeseen ylojarvi.seurakunta@evl.fi. Tiedoissa olisi hyvä olla:
-    alustava valitsijayhdistyksen nimi (virallisen nimen valitsijayhdistys antaa vasta palauttaessaan perustamisasiakirjat)
-    yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (eli kehen ehdokkuudesta kiinnostunut henkilö voi olla yhteydessä)
-    mahdollinen lyhyt kuvaus valitsijayhdistyksen tavoitteista, arvoista yms. (max. 800 merkkiä)

Julkaisemme listaa tekeillä olevista valitsijayhdistyksistä internet-sivulla (www.ylojarvenseurakunta.fi/seurakuntavaalit) kesäkuusta alkaen ja myöhemmin mm. Kirkko Näkyy –tiedotuslehdessä. Valitsijayhdistyksen ilmoittaminen listalle ei ole sitovaa eikä se millään tavalla korvaa virallisia valitsijayhdistyksen perustamiseen liittyviä toimenpiteitä. Tiedot voi ilmoittaa haluamassaan aikataulussa, mutta ne kootaan ensimmäistä kertaa yhteen julkaistavaksi aikaisintaan 31.5.
 

* * *

Vuoden 2018 seurakuntavaaleissa Ylöjärvellä oli kaikkiaan 7 valitsijayhdistystä (aakkosjärjestyksessä): Armon vihreät, Kirkon Keskusta, Kotiseurakunnan väki, Kristillisten perusarvojen puolesta, Perusnaiset, Sitoutumaton seurakuntaväki sekä Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat.

Tekeillä olevia valitsijayhdistyksiä

Seuraavista vuoden 2022 seurakuntavaaleihin tekeillä olevista valitsijayhdistyksistä on ilmoitettu tietoja seurakunnalle tässä vaiheessa (tekeillä olevien valitsijayhdistysten tiedot ovat epävirallisia):

 • Kirkon Keskusta: yhteyshenkilönä Pirkko Vuolle, pirkko.vuolle66[ät]gmail.com, puh. 040 516 4023
  Yhteisen seurakuntamme hengellinen perusta rakentuu Raamattuun sekä luterilaiseen opetukseen. Haluamme olla lisäämässä yhteistyötä ja ottaa huomioon jokainen seurakunnan jäsen. Verkostoituminen ja osallistuttaminen on tärkeää seurakunnan toiminnassa. Seurakunnan tulee olla tasapuolinen. Laajassa seurakunnassamme toiminnan työmuodot ovat monipuoliset, joita tulee kehittää paikallisten tarpeiden mukaan. Seurakunnan tärkeitä tehtäviä on lapsi- ja nuorisotyö, Diakonia, lähetys-, musiikki- ja aikuistyö, unohtamatta ikäihmisten toimintaa.
   
 • Kirkonvihreät: yhteyshenkilönä Hanna Koivisto, hannakoivisto0[ät]gmail.com, puh. 050 577 3681
  Seurakunnan toiminnassa meille on tärkeää ihmisten tasa-arvoinen kohtelu ja luonnon kunnioittaminen käytännön tekojen kautta. Rukous on kirkon sydän ja yhdessä toimiminen luo toivoa. Haluamme ympäristövastuun keskeiseksi periaatteeksi seurakunnan käytäntöihin ja omaisuuden hoitoon. Seurakunnan valmistelussa olevan ympäristöohjelman toimintatavat tulee juurruttaa arkeen. Näemme, että seurakunnan tulee vastata lasten ja nuorten korona-aikana kasvaneeseen ahdinkoon. Kun elämä tarvitsee kannattelua, apua voi olla hyväksyvä yhdessäolo, ruoka ja yhdessä tekeminen. Vapaaehtoisten työpanos ja erilaisten kirkossakävijöiden osallisuuden kokemus on tärkeää. Kirkkorakennuksen arvo ei vähene, vaikka se tilana muotoutuisi palvelemaan yhä useampia työtapoja, eri ikäryhmiä ja musiikkikokoonpanoja. Näitä avauksia haluamme olla tukemassa.
   
 • Sitoutumaton Seurakuntaväki: Yhteyshenkilö Katri Siukola, puh. 050 304 9578 , ksiukola[ät]gmail.com
  Me olemme seurakuntavaaleissa poliittisiin puolueisiin sitoutumaton itsenäinen ryhmä, joka ei saa taloudellista tukea tai ohjausta miltään ulkopuoliselta taholta. Emme myöskään ryhmänä kuulu minkään herätysliikkeen piiriin. Olemme eri ikäisiä, tavallisia seurakuntalaisia. Toimimme monilla eri elämänalueilla ja asumme eri puolilla laajaa Ylöjärven kaupunkia. Meitä yhdistää kiinnostus seurakunnan toimintaan ja halu osallistua sen kehittämiseen niin, että jokainen voisi tuntea olevansa “uskottu, toivottu, rakastettu”. Me sitoudumme Kristukseen ja Hänen seurakuntaansa, niin Ylöjärvellä, Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa kuin koko maailmassa. Meille on tärkeää, että seurakuntamme on kaikille kaupunkilaisille läheinen, läsnä oleva ja tarvittaessa tukea antava yhteisö. Sen monipuoliseen toimintaan pitää jokaisella olla myös mahdollisuus osallistua riippumatta siitä, asuuko Ylöjärvellä, Kurussa vai Viljakkalassa. Tule mukaan vaikuttamaan! Asetu ehdolle! Äänestä!
   
 • Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat: yhteyshenkilönä Kaija Järvinen, jarvinen.kaijak[ät]gmail.com, puh. 050 912 9045

Ota yhteyttä

viestintäpäällikkö
Kirkkotanhuatie 1, PL 2
33471 Ylöjärvi

www.facebook.com/SakariVanhanen

Vastuualueena mm. markkinointi, kriisiviestintä, verkkoviestintä, Kirkko Näkyy -tiedotuslehti. 

seurakuntasihteeri
Kirkkotanhuantie 1, PL 2
33471 Ylöjärvi