Suru, kriisit ja sairaudet

Sururyhmät

Sururyhmä on paikka, jossa sinulla on tilaa ja lupa jakaa suruasi ja ilmaista surun tunteita.
* Paikka, jossa saat puhua juuri sinun surustasi
* Paikka, jossa saa olla myös hiljaa
* Paikka, jossa on lupa itkeä

Suruyhmässä käydään luottamuksellista keskustelua sitoutuneessa ryhmässä. Toivomme, että sururyhmässä puhutut asiat jäävät vain ryhmäläisten tietoon, näin syntyvä luottamuksellisuus auttaa avoimempaan keskusteluun.

Ryhmäkeskusteluissa kuuntelemme toisiamme, emmekä keskeytä toista puhujaa. Puhumme vain yksi kerrallaan. Ryhmässä sitoudumme kunnioittamaan toisten ilmaisemia tunteita ja ajatuksia.

Toivomme, että voisit sitoutua ryhmään niin, että ilmoitat esteestä, jos et pääse tapaamiseemme mukaan.

Sururyhmä

Tarvitsetko sinä tai läheisesi paikkaa, jossa ei tarvitse selitellä tilannettasi, vaan jossa saat purkaa suruasi toisille surussa eläville? Tervetuloa sururyhmään, jossa voit jakaa omia ajatuksia yhdessä toisten kanssa. 

Tarkempi aika selviää myöhemmin... Lisätiedot kirkkoherranvirastosta: 044 7868 124 

Sururyhmä itsemurhan tehneiden läheisille 

Mahdollisuus jakaa luottamuksellisesti ahdistavan kokemuksen tuottamia ajatuksia ja tunteita. Ryhmän tarkoituksena on yhdessä toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa jakaa suruun liittyviä tunteita ja ajatuksia sekä myös niitä asioita, mitkä ovat auttaneet elämässä eteenpäin. Sururyhmä itsemurhan tehneiden omaisille ja läheisille järjestettiin syksyllä 2016. Seuraavan ryhmän aikataulut eivät ole vielä tiedossa.  

Lisätietoja: Juha-Pekka Haavisto 044 7868 004 (Ylöjärven seurakunta)

* * *

Sairaalapapit ja sairaalasielunhoito

Sairaalasielunhoito ja sairaalapapit Tampereen alueen sairaaloissa.
Ylöjärven terveyskeskuksessa ovat vastaavasti käytettävissä seurakuntamme papit ja diakonit.

* * *

Mielenterveys

Vuosittain järjestetään avohoidon asiakkaille kaksi leiripäivää yhteistyössä Perhekeskuksen kanssa. Diakoniatyö pitää yhteyksiä pidetään myös Kuusiston kotiin. Lisätietoja: johtava diakoniatyöntekijä Eliisa Ala-Kuusisto puh. 044 7868 042.

* * *

Vammaistyö

Näkövammaisten toiminnasta tiedotetaan henkilökohtaisilla kirjeillä. Vapaaehtoisryhmä lukee paikallislehden Daisy-äänitteelle.
Kehitysvammaisia kutsutaan vuosittain rovastikunnalliseen kirkkopyhään ja yhteiseen ruokailuun.

Viittomakielisten kuurojen saunailta ja seurat järjestetään yhdessä Tampereen seurakuntien kuurojentyön kanssa.

Apuvälineitä kirkossa ja seurakuntakeskuksessa

Diakoniatyön kautta on lainattavissa muutamia apuvälineitä mm. kaksi rollaattoria ja kolme potkupyörää, jotka ovat hankittu Punainen sulka -99 keräysvaroin.

Kirkossa sivuovella on pyörätuoli, jota voi käyttää myös hautausmaalla käydessä. Käytettävissä on myös kevyt pyörätuoli, joka voidaan ottaa helposti mukaan mm. retkille. Kirkon sivuoven kautta pääsee sisään ilman portaita ja ovelle voi ajaa autolla. Pyörätuolilla pääsee alttarille oikealla olevan luiskan kautta. Kirkossa ja seurakuntakeskuksessa on käytössä induktiosilmukka.

Kehitysvammaistyö

Kehitysvammaisten rippikoulut

  • yleinen rippikoulu tukihenkilön kanssa
  • harjaantumiskoululaisten leiririppikoulut
  • mittatilaustyönä suunniteltu rippikoulu vaikeasti kehitysvammaisia ja heidän perheitään varten.

Lisätietoja: evl.fi/kkh/rippikoulukaikille

Kehitysvammaisten kirkkopyhät kokoavat eri rovastikuntien kehitysvammaiset omaan jumalanpalvelukseensa. Silloin kirkossa voi vierailla vaikkapa kani tai kissa tai isoisän olkihattu. Saarnaaja saattaa löytää itsensä riippumatosta, veneestä, lauluryhmän tai itseään parempien saarnaajien keskeltä. Lupa olla ja lupa nauttia kirkkoruokaa on vailla ehtoja. Kirkkoväki kertoo itse mikä on jumalanpalveluksessa parasta: yhdessäolo.

Toimintaa myös mm.

  • Sielunhoidolliset keskustelut
  • Kotikäynnit
  • Erilaiset kehitysvammaisten tai vanhempien ryhmät
  • Työnohjaus sekä muu työssä jaksamiseen ja viihtymiseen tähtäävä toiminta
  • Koulu- ja työpaikkavierailut sekä retket
  • Arjen yhteistyö kehitysvamma-alan henkilöstön kanssa
  • Kirkolliset toimitukset

Lisätietoja vammaistyöstä diakoniatoimistosta.

Suru ja kriisit