Viljelemään ja varjelemaan - seurakunta on ympäristön asialla

 

Mitä seurakunnassa käytännössä tehdään ympäristön hyväksi?

Seurakunta tekee käytännön tekoja ja valintoja puhtaamman luonnon puolesta. Näitä käytännön tekoja kootaan näkyville tälle sivulle syksyn 2021 aikana. Isossa roolissa on myös ympäristökasvatus, joka on integroitu esimerkiksi osaksi seurakunnan varhaiskasvatuksen teemoja. Seurakuntana olemme sitoutuneet hankkimaan kirkon Ympäristödiplomin viimeistään vuonna 2022.

Kirkon erityiset vahvuudet ilmastotyössä ovat arvokeskustelussa sekä vastuullisissa asenteissa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on sitoutunut kansalliseen ja kansainväliseen työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kirkko ja sen seurakunnat sitoutuvat omien päästöjen konkreettiseen vähentämiseen sekä tukemaan ihmisiä muuttamaan elämäntapaansa ilmaston ja muun ympäristön kannalta kestäväksi. Kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on hiilineutraali kirkko vuonna 2030 ja lähitavoitteena on luopua fossiilisista polttoaineista mm. seurakuntien
kiinteistöjen lämmityksessä jo vuoteen 2025 mennessä.

Onko Ylöjärven seurakunnalla ympäristödiplomi?

Seurakuntana olemme sitoutuneet hankkimaan kirkon Ympäristödiplomin viimeistään vuonna 2022. Ylöjärven seurakunnassa tehdään parhaillaan kartoitusta kirkon ympäristödiplomin saamiseksi. Selvityksessä käydään läpi nykytilanne ja laaditaan toimenpideohjelma, jolla toiminnasta saadaan entistä ympäristöystävällisempää. Ympäristödiplomi on loistava työkalu, sillä siinä käydään läpi kaikki osa-alueet: kiinteistöt, toimintaja talous, ympäristökasvatus, jätehuolto, ruoka, hautausmaat, metsät… Selvitys on laaja ja yksityiskohtainen.

Miksi ympäristöasiat liittyvät seurakunnassa tehtävään työhön?

Aivan Raamatun alussa on luomiskertomus. Saatuaan valmiiksi luomakunnan ja luotuaan ensimmäiset ihmiset Jumala kehotti ihmistä vallitsemaan meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu (1 Moos. 1: 28). Luodessaan ihmisen Jumala asetti ihmisen elämään paitsi suhteessa itseensä, myös suhteessa toiseen ihmiseen ja ympäröivään luomakuntaan. Jumala antoi ihmiselle tehtävän viljellä ja varjella kaikkea luotua ja ympärillään olevaa (1 Moos 2: 15).

Ajan saatossa ihminen on oppinut hyödyntämään luonnon voimavaroja ja valjastamaan sen rikkaudet omaan käyttöönsä. Nykyisin olemme menneet jo paljon pidemmälle: kulutamme paitsi omia myös tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksia. Tällä hetkellä ilmaston lämpeneminen, luonnon monimuotoisuuden katoaminen ja ekosysteemien vaurioituminen kytkeytyvät suoraan nykyiseen elämäntapaamme.

Kestävän kehityksen ideaan liittyy olennaisesti ajatus planeettamme rajoista. Vastuullisesti käyttäytyvän ihmisen tehtävänä on sopeuttaa oma toimintansa maapallon luonnonvaroihin ja luonnon kestokykyyn.

Mitä on ekoteologia?

Ekoteologiassa kristillistä oppia, Raamattua ja elämää tarkastellaan luomakunnan hyvinvoinnin näkökulmasta. Ajattelu haastaa ihmiskeskeisen teologian, joka keskittyisi vain yksilön sieluun muista luoduista välittämättä. Ihminen on osa luomakuntaa ja vuorovaikutuksessa kaiken elävän kanssa.

Tälle sivulle kootaan syksyn 2021 aikana laajemminkin seurakunnan ympäristötekoja, -materiaalia ja näkökulmia.

Mitä sinä haluaisit tietää seurakunnan ympäristöteoista? Mitä haluaisit seurakunnan tekevän ympäristön hyväksi? Millaisia käytännön vinkkejä sinulla olisi seurakunnan toimintaan tästä näkökulmasta? Lähetä meille viestiä sähköpostilla ylojarvi.seurakunta@evl.fi, niin huomioimme viestisi tämän sivun suunnittelussa ja välitämme idean seurakunnan ympäristötyöryhmälle.

Seurakunnan ympäristötyöryhmä

Ylöjärven seurakunnan ympäristötyöryhmään kuuluvat

 • Jussi Kytömäki (pj)
 • Katri Siukola
 • Juhani Vahtokari
 • Jaana Lamminen
 • Jyrki Koivisto
 • Ulla Ruusukallio
 • Teemu Takala
 • Taina Tuohimaa
 • Tarja Suni
 • Hanna Tamminen
 • Sanna Saastamoinen
 • Juha-Pekka Haavisto.

Ympäristötyöryhmän tehtävänä on mm. valmistella seurakunnan ympäristödiplomin hakua.

Työryhmälle voi laittaa viestiä ottamalla yhteyttä työryhmän sihteeriin jyrki.e.koivisto@evl.fi.

Ideakilpailu jätteiden vähentämiseksi

Miten sinä vähentäisit jätteitä Ylöjärven seurakunnan toiminnassa? Kerro meille ideasi kyselylomakkeella ja vaikuta! 

Palkintoja luvassa jätemäärää vähentäville, hauskimmille ja toteuttamiskelpoisimmille ideoille!