Avioliittoon vihkiminen

 

Kirkollisessa vihkimisessä tai avioliiton siunaamisessa pyydetään Hyvän Jumalan siunausta avioparille ja heidän liitolleen.

Vihkitilaisuuden varaaminen

Vihkitilaisuuksien varaaminen kirkkoon lähtee yleensä siitä, että seurakuntalainen ottaa yhteyttä kirkkoherranvirastoon ja kertoo toiveistaan, jonka jälkeen olemassa olevista mahdollisista vaihtoehdoista etsitään varaajalle mieluisin.

Jotta seurakunnan eri alueilla saataisiin taattua mahdollisimman kattavasti vapaita aikoja niin vihkimisiin, kastejuhliin kuin hautajaisiinkin, seurakunnassa suunnitellaan työvuorot ja tilojen käyttö jo hyvissä ajoin etukäteen. Kurun ja Viljakkalan osalta se tarkoittaa esimerkiksi sen varmistamista, että joka viikonloppu joko perjantaina tai lauantaina voidaan lyhyelläkin aikajänteellä kirkkoa / kappelia käyttää hautajaisiin niin tilojen kuin työntekijöidenkin puolesta. Niille ajoille, joilla ei varautumista ole, tilaisuudet toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä on avioliittoon aikovien pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa (jota ennen kutsuttiin kuulutuksiksi).  Tutkinta-aika kestää vähintään seitsemän päivää. Todistus on voimassa 4 kuukautta. Kuulutukset voidaan lukea kirkossa ja ilmoittaa myös paikallislehdessä, jos vihkipari niin haluaa. 

Vihkivarauksiin liittyen voitte ottaa yhteyttä kirkkoherranvirastoon (044 7868 124). Esteiden tutkinnan voitte

laittaa vireille oheisen linkin kautta.

http://esteidentutkinta.fi/

Sähköistä esteidentutkintapyyntöä täytettäessä teiltä kysytään, toivotteko avioliittonne kuuluttamista kirkossa tai kuulutuksen julkaisua seurakunnan palstalla paikallislehdessä. Jos toivotte kuulutuksenne lukemista kirkossa, voitte ilmoittaa toivotun päivämäärän kuulutuksillenne esteidentutkintapalvelussa.

Kirkollinen vihkiminen

Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa kirkossa, kotona tai jossakin muussa papin kanssa erikseen sovittavassa paikassa. Toimituksessa on oltava läsnä vähintään kaksi todistajaa. Kirkollinen vihkiminen on luonteeltaan aina jumalanpalvelus. Siksi esimerkiksi vihkimisessä käytettävästä musiikista ja muusta sisällöstä on syytä keskustella etukäteen vihkipapin ja -kanttorin kanssa. Vihkimisen ajankohdasta sovitaan kirkkoherranvirastossa.

Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa, jos molemmat ovat rippikoulun käyneitä evankelisluterilaisen kirkon jäseniä tai jos toinen on rippikoulun käynyt kirkon jäsen ja toinen kuuluu johonkin muuhun kristilliseen uskontokuntaan.

Avioliiton kirkollinen siunaaminen

Jos vihkipari ei halua kirkollista vihkimistä tai sitä ei voida toimittaa, avioliitto solmitaan siviilivihkimisellä. Se toimitetaan maistraatissa. Siviilivihkimisen jälkeen voidaan pyydettäessä toimittaa avioliiton kirkollinen siunaaminen.

Vihkimusiikkiin vinkkejä

Koska vihkiminen on ainutlaatuinen tilaisuus elämässä, seurakunnan työntekijät haluavat auttaa häävalmisteluissa kirkkohetken osalta koulutuksensa ja työkokemuksensa suomalla ammattitaidolla. Vihkimusiikista vastaa kanttori, jonka kanssa kannattaa keskustella hyvissä ajoin musiikkiin liittyvistä kysymyksistä. Tutuimmat häämusiikkitoiveet ehtivät kanttorille hyvin vielä viikkoakin ennen toimitusta, mutta jos hääpari haluaa erityisempää tai perinteisestä linjasta poikkeavaa häämusiikkia, niin kannattaa ottaa kanttoriin yhteyttä jopa muutama kuukausi ennen vihkimistä.

Juhlaa valmistelevien on hyvä huomioida, että vihkiminen on jumalanpalvelusluonteinen ja hengellinen tilaisuus - vihkimusiikin tulisi siis olla hengellistä. Vihkimisessä on alku- ja loppumusiikin lisäksi useita mahdollisuuksia vihkivirrelle, hengelliselle laululle tai soitinmusiikille. Ensimmäinen mahdollisuus on sisääntulomusiikin jälkeen ennen johdantoa. Toinen on aviopuolisoiksi julistamisen jälkeen tilaisuuden keskivaiheessa ja kolmas Herran Siunauksen jälkeen tilaisuuden loppupuolella.

Kirkkohäät

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku