Avioliittoon vihkiminen

Kirkollisessa vihkimisessä tai avioliiton siunaamisessa pyydetään Hyvän Jumalan siunausta avioparille ja heidän liitolleen.

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä on avioliittoon aikovien pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa (jota ennen kutsuttiin kuulutuksiksi) joko morsiamen tai sulhasen kotiseurakunnan kirkkoherranvirastossa tai missä tahansa maistraatissa. Todistuksen saa kahdeksantena päivänä tutkinnan pyytämisestä ja on voimassa 4 kuukautta. Kuulutukset voidaan lukea kirkossa ja ilmoittaa myös paikallislehdessä, jos vihkipari niin haluaa.

Ylöjärvellä voit ottaa yhteyttä esteiden tutkintaan ja vihkivarauksiin liittyen kirkkoherranvirastoon (044 7868 124). Esteiden tutkinnan voi halutessaan laittaa vireille myös oheisen linkin kautta.

http://esteidentutkinta.fi/

Sähköistäesteidentutkinta pyyntöä täytettäessä teiltä kysytään, toivotteko avioliittonne kuuluttamista kirkossa ja sitä haluatteko, että avioliittokuulutuksenne julkaista seurakunnan palstalla paikallislehdessä. Jos haluatte, että kuulutuksenne luetaan kirkossa niin se luetaan esteidentutkinnan voimaantulon jälkeisenä sunnuntaina. Ja jos haluatte kuulutustiedon lehteen, niin se tulee sinne kuulutusten lukemista seuravalla viikolla.

Mikäli teillä on toiveena joku toinen ajankohta niin laitattehan siitä tiedon kirkkoherranvirastolle: ylojarvi.seurakunta@evl.fi.

Kirkollinen vihkiminen

Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa kirkossa, kotona tai jossakin muussa papin kanssa erikseen sovittavassa paikassa. Toimituksessa on oltava läsnä vähintään kaksi todistajaa. Kirkollinen vihkiminen on luonteeltaan aina jumalanpalvelus. Siksi esimerkiksi vihkimisessä käytettävästä musiikista ja muusta sisällöstä on syytä keskustella etukäteen vihkipapin ja -kanttorin kanssa. Vihkimisen ajankohdasta sovitaan päivystävän papin kanssa tai kirkkoherranvirastossa.

Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa, jos molemmat ovat rippikoulun käyneitä evankelisluterilaisen kirkon jäseniä tai jos toinen on rippikoulun käynyt kirkon jäsen ja toinen kuuluu johonkin muuhun kristilliseen uskontokuntaan.

Avioliiton kirkollinen siunaaminen

Jos vihkipari ei halua kirkollista vihkimistä tai sitä ei voida toimittaa, avioliitto solmitaan siviilivihkimisellä. Se toimitetaan maistraatissa. Siviilivihkimisen jälkeen voidaan pyydettäessä toimittaa avioliiton kirkollinen siunaaminen.

Vihkimusiikkiin vinkkejä

Koska vihkiminen on ainutlaatuinen tilaisuus elämässä, seurakunnan työntekijät haluavat auttaa häävalmisteluissa kirkkohetken osalta sillä ammattitaidolla, jonka koulutus ja työkokemus ovat antaneet. Vihkimusiikista vastaa kanttori, jonka kanssa kannattaa keskustella hyvissä ajoin musiikkiin liittyvistä kysymyksistä. Tutuimmat häämusiikkitoiveet ehtivät kanttorille hyvin vielä viikkoakin ennen toimitusta, mutta jos hääpari haluaa erityistä tai oudompaa häämusiikkia, niin kannattaa ottaa kanttoriin yhteyttä jopa muutama kuukausi ennen vihkimistä.

Juhlaa valmistelevien on hyvä huomioida, että vihkiminen on jumalanpalvelusluonteinen ja hengellinen tilaisuus - vihkimusiikin tulisi siis olla hengellistä. Kanttori on vastuussa vihkimisen kaikesta musiikista, joten silloinkin kun laulaja ei tarvitse kanttorin säestystä, tulee kanttorin kanssa keskustella lauluvalinnoista. Sanoituksettomasta musiikista on vaikea päätellä, miten hengellisiä sävelet ovat, mutta soitinmusiikin kohdalla kannattaa miettiä, mihin musiikki assosioituu – sopiiko musiikki kirkolliseen tilaisuuteen vai kannattaisiko kappale jättää soitettavaksi hääjuhlaan. Uruilla voi soittaa monenlaista musiikkia, mutta kokemus on osoittanut, että uruilla soitettavaksi soveltuu parhaiten uruille sävelletty musiikki.

Vihkimisessä on alku- ja loppumusiikin lisäksi useita mahdollisuuksia vihkivirrelle, hengelliselle laululle tai soitinmusiikille. Ensimmäinen mahdollisuus on sisääntulomusiikin jälkeen ennen johdantoa. Toinen on aviopuolisoiksi julistamisen jälkeen tilaisuuden keskivaiheessa ja kolmas mahdollisuus Herran Siunauksen jälkeen tilaisuuden loppupuolella.

Kirkkohäät