Unelmakahvila 

- kotoinen olohuone Ylöjärven sydämessä
Kahvila ja lahjasoppi avoinna srk-keskuksella (Kirkkotanhuantie 1) ti-to klo 11-15. 
Tuotto lähetyksen hyväksi.

 

 

* * *

Työmme maailmalla

Kuurojen opetusta ja vammaisten auttamista
Etiopiassa tuemme kuurojen opetusta ja koulunkäyntiä.
Nepalissa parannamme vammaisten elinolosuhteita ja ehkäisemme heidän syrjäyttämistä ja kaltoinkohtelua yhteisössä.

Asiantuntijakoulutusta ja koulutusta
Senegalissa ja Hongkongissa tuemme paikallisten pappien koulutusta paikallisten seurakuntien työhön.
Israelissa Kaspari-keskuksessa annetaan Raamattu-koulutusta.

Rauhantyötä
Palestiinassa ja Jordaniassa kristittyjen ja muslimien koulunkäynnin tukeminen luterilaisen kirkon ylläpitämissä kouluissa.
Senegalissa yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämistä.

Lapsille televisio-ohjelmia
Farsinkielisten kristillisten lasten tv-ohjelmien tekeminen ja lähettäminen esim. Lähi-itään ja Aasiaan.

Naisten aseman parantamista
Indonesiassa naisille radio-ohjelmia esim. terveyteen ja kristillisyyteen liittyvistä asioista.
Lähi-idässä tyttöjen turvatalon tukeminen.

Seurakuntien tukeminen
Etiopiassa tuemme paikallisen Mekane Yesus -kirkon toimintaa.
Nepalissa tuemme paikallisen Santal-kirkon työtä.
Lähi-idässä tuemme Jordanian ja Pyhän maan ev.lut. kirkon työtä.
Lähialueiden ystävyysseurakuntia tuemme ja teemme yhteistyötä Kaukolassa Kannaksen Karjalassa, Hatsinassa Inkerinmaalla ja Tallinnassa Pyhän Hengen seurakunnassa.

Kansainvälinen auttaminen
Kirkon Ulkomaanavun kautta autamme lähimmäisiä kriisi- ja katastrofialueilla.

* * *

Maailmalla tehtävän työn perusajatukset

Miksi toimimme maailmalla?

Kaikki seurakunnan toiminta maailmalla pohjautuu uskoomme Jumalan rakkaudesta, joka kohdistuu erotuksetta kaikkiin ihmisiin.

Mitä tarkoitttaa lähetystyö?

Luterilaiset kirkot määrittelevät lähetystyön kolmiyhteisen Jumalan pelastavaksi toiminnaksi maailmassa, ja seurakunnan osallistumiseksi tähän Jumalan toimintaan. Lähetystyö on kirkon tehtävä, joka perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni...” (Matt. 28:19–20)

Lähetystyöhön kuuluu sanallinen todistus, palvelu (diakonia), inhimillisen kehityksen edistäminen, oikeudenmukaisuuden puolustaminen sekä aineellisten ja henkilöresurssien jakaminen toisten kirkkojen ja kaikkien ihmisten kanssa.

Mitä on kansainvälinen diakonia?

Kansainvälinen diakonia on maailman köyhimpien ihmisten aineellista ja henkistä auttamista. Tehtävänä on herättää, tiedottaa ja kouluttaa hyvinvointivaltioiden asukkaita vastuuseen. Kehitysmaissa kansainvälinen diakonia on kehitysyhteistyötä sekä katastrofi- ja pakolaisapua.

Mitä on ystävyysseurakuntatoiminta?

Ystävyysseurakuntatoiminta on paikallistason yhteistyötä kahden tai useamman seurakunnan välillä. Tutustu tarkemmin Ystävyysseurakuntatoiminta-sivulla.

Kuinka voit auttaa?

Sinäkin voit osallistua mm.

 • Tulemalla mukaan UnelmaKahvilan toimintaan.
 • Tuomalla myyjäistavaroita Joulumarkkinoille.
 • Sytyttämällä kirkossa käydessäsi lähetyskynttilän.
 • Tuomalla tavaraa lähetystyön kirpputorille ja ostamalla sieltä.
 • Ottamalla taloudellisen vastuun esim. kummilapsen koulutuksesta.
 • Muistamalla lähettejämme rukouksissasi.
 • Poikkeamalla usein kahvilla UnelmaKahvilassa.
 • Olemalla ennakkoluuloton erilaisia ihmisiä ja erilaisia kulttuureita kohtaan.
 • Vaikuttamalla eri tavoin siihen, että seurakuntamme on ulospäin avoin ja ihmisiä sisälleen rakastava.
 • Pitämällä evankeliumin sanan ja rakkauden palvelun viemistä kaikille ihmisille seurakunnan perustehtävänä.

Nimikkolähettimme ja -kohteemme

Ylöjärven seurakunta on solminut lähetysjärjestöjen kanssa nimikkolähettejä ja -kohteita koskevia sopimuksia. Nimikkolähettimme ovat meidän työntekijöitämme maailmalla.

 • Parastoo Poortaheri, Sat7 Lähi-itä, Medialähetys Sanansaattajat, vuodesta 2013
  - kristillisiä lasten ja nuorten ohjelmia farsinkieliselle alueelle Aasiassa - tutustu tarkemmin YouTubessa
 • Saara ja Tomas Bengtsson, Etu-Aasia, Lähetysyhdistys Kylväjä, vuodesta 2014 
 • Teressa ja Janne Juhaninmäki, Tansania, Suomen Lähetysseura, vuodesta 2015
  - Teressa Itäisen ja Eteläisen Afrikan aluejohtajana
  - Janne kummityön koordinaattorina - seuraa Instagramissa 
 • Terhi Teiskonlahti, Nepal, Suomen Lähetysseura, vuodesta 2021
  - hankehallinnon asiantuntija - tutustu tarkemmin nettiuutisesta ja seuraamalla Facebookissa
 • Mari-Kaisa ja Tuomas Auvinen, Japani, Lähetysyhdistys Kylväjä, vuodesta 2023
  - Mari-Kaisa: Musiikkityö ja lähetystyö naisten parissa.
  - Tuomas: Musiikkityö sekä opetus- ja koulutustyö.
  Seuraa YouTubessa
   
 • Etiopia, Mekane Yesus -kirkko vuodesta 1976 ja Kuurojen työ vuodesta 2014, Suomen Lähetysseura
 • Toivoa naisille -työ Indonesiassa, Medialähestys Sanansaattajat 
 • Heikomassa asemassa olevien ihmisten tukeminen Senegalissa, Suomen Lähetysseura
 • Vammaisten oikeus terveyteen, Botswana vuodesta 2018, Suomen Lähetysseura
 • Lukutaitoa naisille Afrikassa, vuodesta 2022, Suomen Pipliaseura
Lähetysnäyttely
Lähetyskasvatus avaa nuoremmillekin kansainväisen työn näkökulmia ja käytännön kysymyksiä.

Lähetystyön toimintaa

Klikkaa, tutustu ja tule mukaan:
-> Lähetysillat ja piirit 
-> Hanna-piirit
-> Työpajat
-> Markkinat, tapahtumat ja retket

 

HYVÄN MIELEN OSTOKSIA
Lähetystyön hyväksi

UnelmaKahvila: Kahvila ja lahjasoppi

Lähetyskirpputorit

 

Tykkää ja seuraa Facebookissa!

Lähetysväen tapaamiset

Ole yhteyksissä lähetystoiminnan koordinaattori Jaana Skyttään puh. 044-7868094.