Missio, visio ja strategia 2020

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA – KIINNOSTAVA JA MERKITYKSELLINEN

Toiminta-ajatus (Missio):

Olla uskon ja elämän syvästi tunteva, helposti lähestyttävä seurakunta, joka elää lähellä ihmistä.
Luoda matala kynnys ja avoin vuorovaikutus tähtäimenään luottamus ja mahdollisuus yhdessä tekemiseen.

Idea 2020 (Visio):

Ylöjärven seurakunta on kiinnostava, avoin ja hyvin hoidettu aito kristillinen yhteisö. Se elää keskellä ihmisen elämää, arjessa ja juhlassa.

Toimintatavat (Arvot):

Rohkea uskossa

 • Selkeä sanoma
 • Yhteyden vahvistaminen, erilaisuuden arvostus, pyrkimys yhteyteen
 • Ilosanoma toimii käytännössä

Hyväksyvä kohtaaminen

 • Ymmärrettävä viestintä
 • Arvostus ja arvokkaana pitäminen
 • Yhteys toiseen ihmiseen, lähellä ja kaukana

Rento kristillisyys

 • Aikaa ja tilaa
 • Luonto ja hiljaisuus
 • Aitous

Toiminnan laadukkuus

 • Luotettavuus
 • Tasapuolisuus
 • Keskittyminen olennaiseen

Strategian ulottuvuudet (ydin ja ympäristö):

Ydin
Seurakunnan identiteetin perustaa: Jumalan sana, kaste, Kristuskeskeisyys,
ehtoollisyhteys, usko, pyhä, armo

Ympäristö
Seurakunnan strategian ja toiminnan aluetta: lähelle ihmistä, merkityksellisyys, jakaminen ja vuorovaikutus, läsnäolo, yhteistyö ja yhteisö, arki ja juhla

Minkä keskellä elämme? (toimintaympäristö)

 • Kasvava ja ikärakenteeltaan nuori paikkakunta
 • Ikääntyvän väestön suhteellinen kasvu ja keskittyminen keskustan alueelle
 • Yhteistyökyky ja verkostoituminen
 • Osaava ja koulutettu henkilöstö
 • Suuri sitoutuneiden aktiivien määrä
 • Avoimen keskustelukulttuurin nouseva trendi
 • Vahva talous ja hyvät toimitilat
 • Hallinto jatkuvassa muutoksessa
 • Erilaisia alueellisia kokonaisuuksia

(Hyväksytty kirkkovaltuustossa 3.6.2013)