Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto hyväksyi hallintosäännön ja päätti vastuuryhmiin siirtymisestä

Ylöjärven kirkkovaltuusto piti vuoden viimeisen kokouksensa 20.12.  Kokouksessa hyväksyttiin seurakunnalle uusi hallintosääntö ja taloussääntö. Kesällä voimaan astunut uusi kirkkolaki velvoitti seurakunnat uudistamaan nämä sääntönsä. Samalla kirkkovaltuusto päätti, että Ylöjärven seurakunnassa siirrytään johtokuntajärjestelmästä vastuuryhmiin vuoden 2025 alusta alkaen.

Uusi hallinto- ja taloussääntö hyväksytty

Kirkkovaltuusto hyväksymä uusi hallintosääntö ja taloussääntö ohjaavat seurakuntamme hallintoa ja päätöksentekoa sekä luottamuselinten että viranhaltijoiden osalta.  Molemmat asiakirjat löytyvät nettisivuiltamme kohdasta Päätöksenteko. Asiakirjojen pdf-versioihin suorat linkit tässä:
- hallintosääntö
- taloussääntö

Johtokunnista siirrytään vastuuryhmiin vuoden 2025 alusta

Kirkkovaltuusto päätti samassa kokouksessa hallintosäännön käsittelyn yhteydessä, että seurakuntamme siirtyy johtokuntajärjestelmästä vapaamuotoisempiin ja osallistavampiin vastuuryhmiin vuoden kuluttua eli 2025 alusta alkaen. Vuoden 2024 aikana valmistellaan tätä muutosta kirkkoneuvoston toimesta ja osallistaen niin luottamushenkilöitä, työntekijöitä kuin seurakuntalaisiakin. Esimerkiksi Ylöjärven seurakunnan piispantarkastusprosessissa tullaan keskittymään uuden vastuuryhmäsysteemin luomiseen yhdessä.

Kirkkovaltuuston kokouksen päätöksiin kaiken kaikkiaan voi tutustua tarkemmin kokouksen pöytäkirjasta.

21.12.2023 16.15