Uutislistaukseen

Kiinteistöstrategia ohjaa pidemmän aikavälin suunnittelua

Ylöjärven seurakunnassa on toiminut kesästä 2023 asti kiinteistöstrategiatyöryhmä, joka on valmistellut seurakunnan tulevaa kiinteistöstrategiaa vuosille 2024-2033. Kiinteistöstrategian avulla tehdään pitkän aikavälin suunnitelmaa seurakunnan toimitiloihin liittyen. 

- Ne toimitilat, jotka ovat seurakunnan toiminnan ja käyttöasteen kannalta perusteltua säilyttää, pidetään käyttökunnossa ja terveellisinä, viestittää Ylöjärven seurakunnan talousjohtaja Annamari Kortesaari.
- Vastaavasti seurakunta joutuu harkitsemaan kriittisesti esimerkiksi sitä, onko sen jatkossakin mahdollista omistaa nykyisen laajuista kiinteistömassaa. 

Seurakunnan toiminnan käytössä on 23 eri toimitilaa. Vuotuisista toimintakuluista 26 % kohdistuu kiinteistötoimeen.

Kirkkoneuvoston asettamassa kiinteistöstrategiatyöryhmässä on ollut jäseninä seurakunnan luottamushenkilöitä ja työntekijöitä. Kirkkohallitus on ohjeistanut jokaista seurakuntaa laatimaan kiinteistöstrategian.

Kirkkovaltuusto päättää kiinteistöstrategiasta toukokuussa

Kiinteistöstrategian valmistelua varten on kerätty aineistoa esim. toiminnan tilatarpeista ja tilojen käyttöasteista, toimintaympäristöstä ja sen muutoksista, kustannuksista, kiinteistökannan nykytilasta ja teknisestä kunnosta sekä kaavoitustilanteesta. Työryhmä on tältä pohjalta tehnyt suunnitelman seurakunnan kiinteistöjen ja toimitilojen tulevaisuudesta. Kirkkoneuvosto kävi linjakeskustelun työryhmän suunnitelman pohjalta 17.1.2024.

Ehdotuksen mukaan suurin osa toimitiloista säilyy seurakunnan omistuksessa ja on käytössä lähivuosien aikana nykyiseen tapaan. 
- Ehdotettujen mahdollisten muutoksien osalta on käyty ja käydään keskusteluja henkilöstön ja tilojen käyttäjien kanssa, kertoo Kortesaari painottaen eri näkökulmien huomioisen tärkeyttä. 

Kirkkoneuvosto tekee kiinteistöstrategiasta esityksen kirkkovaltuustolle toukokuussa ja kirkkovaltuusto tekee lopullisen päätöksen kiinteistöstrategian sisällöstä 29.5.2024.

Karhen seurakuntakodin tilannetta selvitetään

Toiminnan kannalta merkittävimmät kiinteistöstrategiatyöryhmän esittämät toimenpiteet koskevat Viljakkalan, Vuorentaustan ja Raamattuhuoneen tilakokonaisuuksia.

Viljakkalan seurakuntatalo ja kirkko ovat Viljakkalan alueen toiminnan keskus ja niihin investoidaan jo tämän vuoden aikana. 
- Seurakuntatalon öljylämmitys vaihdetaan vuonna 2024 maalämpöön, valaisee talousjohtaja Kortesaari.
- Lisäksi Viljakkalan kirkon vesikate korjataan ja lämmitysjärjestelmä uusitaan maalämmöksi. Kokonaisinvestoinnit tälle vuodelle ovat Viljakkalan alueella 585 000 €.

Karhen alueella seurakunta haluaa jatkossakin säilyttää toimintaa. Toimitilakysymyksen osalta Karhen seurakuntakodista teetettiin kuntoarvio, joka osoitti mittavia peruskorjaustarpeita tuleville vuosille. Kuntoarvion mukaan tarpeita ovat mm. kuivatusrakenteiden uusinta alkuperäisiltä osin, ulkoportaiden ja sokkeleiden betonirakenteiden peruskorjaus, pesutilojen peruskorjaus, ikkunoiden ja ulko-ovien kunnostus sekä julkisivujen huoltomaalaus. Kupariset käyttövesiputkistot ja sulku- ja linjasäätöventtiilit ovat välttävässä kunnossa. Lisäksi lämmitysjärjestelmä olisi uusittava hiilineutraali kirkko 2030 -strategian suosituksen mukaan vuoteen 2025 mennessä. 

- Tällä perusteella kiinteistöstrategian valmistelussa on ollut esillä suunnitelma, että Karhen seurakuntakoti myytäisiin ja tilalle etsittäisiin korvaavia tiloja. Ensimmäisenä selvitettiin vaihtoehtoa, jossa seurakunta vuokraisi Ylöjärven kaupungilta toimitilaa Karhen koulun siirtokelpoisesta toimitilasta. Seurakunnan ja Viljakkalan seurakuntapiirin edustajat kävivät tutustumassa tiloihin 22.3. Tilojen katselmuksessa kävi ilmeiseksi, että koululla yhteiskäyttöön tarjolla olevat tilat eivät ole seurakunnan toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset, taustoittaa Kortesaari.
- Koska lähtökohtana mahdollisille muutoksille on seurakunnallisen toiminnan jatkuvuus Karhella, palaa Karhen seurakuntakodin tilanne kiinteistöstrategiatyöryhmän arvioitavaksi ja asian valmistelu jatkuu ja vaihtoehtoja kartoitetaan.  

Suunnitelmasta on käyty keskustelua alkuvuoden aikana työntekijöiden ja Viljakkalan seurakuntapiirin johtokunnan kanssa. Karhella pidettiin 22.3. seurakuntakotia käyttävien seurakuntalaisten ja työntekijöiden yhteinen palaveri tilakysymyksestä ja -tarpeista. Kokoontumisessa kuultiin Karhen seurakuntakotiin ja toimintaan liittyviä erilaisia näkökulmia.

Karhen seurakuntakodissa kokoontuu tällä hetkellä viikoittain perhekerho, päiväkerho ja raamattupiiri sekä noin kuukausittain diakoniatyön kerho, lähetyspiiri ja nuorten ilta. Toimitilaratkaisun tavoite on, että toiminnan jatkaminen on mahdollista Karhella. 

Vuorentaustassa selvitetään siirtymistä uuden koulun tiloihin

Ylöjärven kaupunki rakentaa Vuorentaustaan uuden koulun, jonka yhteyteen tulee myös päiväkoti. Seurakunnalla näyttäisi olevan mahdollisuus vuokrata tästä uudesta Vuorentaustan koulusta toimitilaa. Uusi koulu valmistuu kesällä 2026.


- Seurakunta osallistuisi hankkeen suunnitteluun, joka alkaisi jo vuoden 2024 aikana, sanoo talousjohtaja Annamari Kortesaari.
- Tämän ratkaisumallin toteutuessa toiminta jatkuisi nykyisissä tiloissa, kunnes muutto uusiin tiloihin olisi mahdollista. Vuorentaustan seurakuntatalon osakkeet olisi myös tällöin mahdollista myydä.

Raamattuhuone toimii jatkossa seurakuntakeskuksella

Kiinteistöstrategian ehdotuksessa Kauraslammin kerhotilasta luovutaan. Tila on toiminut Raamattuhuoneena, jonka toiminta on siirtymässä jo nyt kevään aikana Ylöjärven seurakuntakeskukseen lasten ryhmätilan oheen keväällä 2024. Toiminnon siirtymisen myötä Kauraslammin tilan myyminen mahdollistuu.

- Kiinteistöstrategiaprosessi on tähän asti ollut asian valmistelua, selventää Kortesaari.
- Päätökset kiinteistöstrategiasta ja säilytettävien toimitilojen kokonaisuudesta tekee kirkkovaltuusto. 
 

* * *

(Tiedote julkaistu alunperin 15.3. Tiedotetta on päivitetty 25.3. toimitiloihin tutustumisen ja tilan käyttäjien kanssa pidetyn palaverin jälkeen.)

15.3.2024 14.02