Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto päättää kiinteistöstrategiasta 29.5.

Kirkkohallitus on ohjeistanut jokaista seurakuntaa laatimaan kiinteistöstrategian. Se ohjaa pidemmän aikavälin suunnittelua. Ylöjärven seurakunnan toiminnan käytössä on 23 eri toimitilaa. Vuotuisista toimintakuluista 26 % kohdistuu kiinteistötoimeen. Ylöjärven seurakunnan kiinteistöstrategia vuosille 2024-2033 tulee seurakunnan hallinnon käsittelyyn ja päätettäväksi toukokuussa. Kiinteistöstrategiaehdotuksen mukaan suurin osa toimitiloista säilyisi seurakunnan omistuksessa ja käytössä lähivuosien aikana nykyiseen tapaan. Toiminnan kannalta merkittävimmät muutokset koskisivat Kaurasmäen Raamattuhuonetta ja Vuorentaustan eurakuntakotia. Kirkkoneuvosto päätti 15.5. kokouksessaan esittää kirkkovaltuustolle, että kiinteistöstrategiaesityksestä poiketen Karhen seurakuntakoti säilytettäisiin seurakunnan omistuksessa.

* Päivitys 15.5.2024:
Kirkkoneuvosto käsitteli kiinteistöstrategiaa kokouksessaan 15.5. ja päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kiinteistöstrategia hyväksyttäisiin muuten paitsi Karhen srk-kodin osalta. Kirkkoneuvoston pohjaesitys kirkkovaltuustolle on siis, että Karhen seurakuntakoti säilytetään seurakunnan omistuksessa. Kirkkovaltuusto tekee lopullisen päätöksen kiinteistöstrategiasta 29.5.


* * *
Alkuperäinen tiedote 8.5.2024:

Kiinteistöstrategian avulla tehdään pitkän aikavälin suunnitelmaa seurakunnan toimitiloihin liittyen. Ne toimitilat, jotka ovat seurakunnan toiminnan ja käyttöasteen kannalta perusteltua säilyttää, pidetään käyttökunnossa ja terveellisinä. Vastaavasti seurakunta joutuu harkitsemaan kriittisesti esimerkiksi sitä, onko sen jatkossakin mahdollista omistaa nykyisen laajuista kiinteistömassaa. 

Kirkkovaltuusto päättää kiinteistöstrategiasta toukokuussa

Ylöjärven seurakunnassa on toiminut kesästä 2023 asti kiinteistöstrategiatyöryhmä, joka on vastannut kiinteistöstrategian valmistelusta. Kiinteistöstrategiatyöryhmässä on ollut jäseninä seurakunnan luottamushenkilöitä ja työntekijöitä. Strategiaa on työstetty yhdessä useiden eri alojen asiantuntijoiden kanssa.  Valmistelua varten kerättiin aineistoa esim. toiminnan tilatarpeista ja tilojen käyttöasteista, toimintaympäristöstä ja sen muutoksista, kustannuksista, kiinteistökannan nykytilasta ja teknisestä kunnosta sekä kaavoitustilanteesta. Työryhmä on tältä pohjalta tehnyt suunnitelman seurakunnan kiinteistöjen ja toimitilojen tulevaisuudesta. Kirkkoneuvosto kävi linjakeskustelua työryhmän suunnitelman pohjalta 17.1. ja 24.4.2024. Ehdotettujen mahdollisten muutoksien osalta on käyty myös monia keskusteluja henkilöstön ja tilojen käyttäjien kanssa eri näkökulmien kartoittamiseksi.

Kiinteistöstrategian kokonaisuus tulee kirkkoneuvoston käsittelyyn 15.5. Kirkkoneuvosto tekee kiinteistöstrategiasta esityksen kirkkovaltuustolle ja kirkkovaltuusto tekee lopullisen päätöksen kiinteistöstrategian sisällöstä 29.5.2024.

Kiinteistöstrategian mukaan suurin osa toimitiloista säilyisi seurakunnan omistuksessa ja käytössä lähivuosien aikana nykyiseen tapaan. Kiinteistöstrategiassa on tällä hetkellä esitetty säilytettävien kiinteistöjen osalta korjaustoimenpiteet vuosille 2024-2027. Toiminnan kannalta merkittävimmät muutokset koskevat Kaurasmäen Raamattuhuonetta sekä Vuorentaustan ja Karhen seurakuntakoteja (*Huom! Kirkkoneuvosto teki 15.5. tästä poikkeavan esityksen kirkkovaltuustolle eli se esittää, että Karhen seurakuntakoti säilytetään). Toimitiloja koskevissa muutosehdotuksissa lähtökohtana on, että seurakunnan toiminnot jatkuvat tilamuutoksista huolimatta.

Viljakkalan investoinnit ja Karhen seurakuntakoti

Viljakkalan seurakuntatalo ja kirkko ovat Viljakkalan alueen toiminnan keskuksena ja niihin investoidaan jo tämän vuoden aikana. Seurakuntatalon öljylämmitys vaihdetaan vuonna 2024 maalämpöön. Lisäksi Viljakkalan kirkon vesikate korjataan ja lämmitysjärjestelmä uusitaan maalämmöksi. Kokonaisinvestoinnit tälle vuodelle ovat Viljakkalan alueella 585 000 €.

Viljakkalan seurakuntapiirin alueella sijaitseva Karhen seurakuntakoti toimitilana on tyydyttävässä kunnossa ja sen käyttöaste on ollut vähäinen. Karhen seurakuntakodissa kokoontuu tällä hetkellä viikoittain perhekerho, päiväkerho ja raamattupiiri sekä noin kuukausittain diakoniatyön kerho, lähetyspiiri ja nuortenilta. Toimintakaudelle 2024-2025 päiväkerhon toiminta siirtyy Viljakkalan seurakuntatalolle voimassa olevan vuorottelukäytännön mukaisesti. 

Karhen seurakuntakodissa on öljylämmitys, joten hiilineutraali kirkko 2030-strategian mukaisesti lämmitysjärjestelmä pitäisi vaihtaa vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi rakennus on kuntoarvion perusteella tulevina vuosina noin 100 000-120 000 euroa maksavien remonttien tarpeessa.  Karhen seurakuntakodin vuo-tuiset käyttötalousmenot ovat olleet noin 10 000 euroa. Vuokratuotot ovat olleet vuositasolla noin 250 euroa. 

Kiinteistöstrategiatyöryhmä on päätynyt siihen, että Karhen seurakuntakotia esitetään myytäväksi (*Huom! Kirkkoneuvosto teki 15.5. tästä poikkeavan esityksen kirkkovaltuustolle eli se esittää, että Karhen seurakuntakoti säilytetään). Ensimmäisenä selvitettiin vaihtoehtoa, jossa toiminta voisi jatkua Ylöjärven kaupungin omistaman Karhen koulun siirtokelpoisissa tiloissa. Tilojen katselmuksessa todettiin, että koululla yhteiskäyttöön tarjolla olevat tilat eivät kaikilta osin ole seurakunnan toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset. Kiinteistöstrategiatyöryhmä arvioikin uudelleen Karhen seurakuntakodin tilannetta. Viljakkalan seurakuntapiirin johtokunnan 12.3.2024 tekemä päätös ja karhelaisten 10.4.2024 toimittama vetoomus, joissa on otettu kantaa Karhen seurakuntakodin säilyttämisen puolesta, on myös tässä kohtaa käsitelty osana kirkkoneuvoston kiinteistöstrategiaa koskevaa linjakeskustelua 24.4. 

Kiinteistöstrategiaehdotuksen mukaan Karhen seurakuntakotia esitetään myytäväksi siten, että seurakunta jäisi kiinteistöön vuokralle muutamaksi vuodeksi. Siirtymäaikana tarkasteltaisiin toiminnan tarvetta ja toteutusmuotoja. (*Huom! Kirkkoneuvosto teki 15.5. tästä poikkeavan esityksen kirkkovaltuustolle eli se esittää, että Karhen seurakuntakoti säilytetään)

Vuorentaustassa selvitetään siirtymistä uuden koulun tiloihin

Ylöjärven kaupunki rakentaa Vuorentaustaan uuden koulun, jonka yhteyteen tulee myös päiväkoti. Seurakunnalla olisi mahdollisuus vuokrata tästä uudesta Vuorentaustan koulusta toimitilaa. Uusi koulu valmistuu kesällä 2026.

Seurakunta on osallistumassa hankkeen suunnitteluun, joka alkanee vuoden 2024 aikana. Tämän ratkaisumallin toteutuessa toiminta jatkuisi nykyisissä tiloissa, kunnes muutto uusiin tiloihin olisi mahdollista. Vuorentaustan seurakuntakoti olisi tämän jälkeen mahdollista myydä.

Raamattuhuone toimii jatkossa seurakuntakeskuksella

Kaurasmäen kerhotilassa toimineen Raamattuhuoneen toiminta on siirtymässä Ylöjärven seurakuntakeskukseen lasten ryhmätilan oheen toukokuussa 2024. Kaurasmäen kerhotila on osa kiinteistöosakeyhtiötä, joten kerhotila on toiminnan siirtymisen myötä voitu laittaa myyntiin talousjohtajan päätöksellä.

Kiinteistöstrategiaprosessi on tähän asti ollut asian valmistelua. Päätökset kiinteistöstrategiasta, sen säilytettävien ja myytävien toimitilojen kokonaisuudesta, tekee kirkkovaltuusto 29.5. 

Esitys kiinteistöstrategiasta kirkkoneuvostolle (pdf)
Kirkkoneuvoston 15.5. kokouksen pöytäkirja, jossa kiinteistöstrategian pykälä ja liite

8.5.2024 22.07