Uutislistaukseen

Seurakuntavaalit: Seurakuntapäättäjä on monessa mukana

Helposti tulee ajateltua, että seurakunta järjestää lähinnä jumalanpalveluksen sunnuntaisin, rippikoulun ja jotain pientä toimintaa siinä sivussa. Seurakunta on kuitenkin mukana monen ihmisen elämässä. Erityisesti lasten, perheiden, nuorten ja ikäihmisten kanssa on paljon toimintaa. Yksi tärkeä tehtävä on auttaminen - seurakunta auttaa erilaisissa elämän vaikeuksissa, esimerkiksi ihmissuhde- tai talousongelmissa. Kirkko ja seurakunta ovat osa yhteiskunnan turvaverkkoa – siksi myös seurakunnan päätöksentekijöillä on väliä koko paikkakunnan hyvinvoinnin kannalta.

Minun kirkkoni

Näkyvimmin kirkon ja seurakunnan työtä tekevät papit, diakoniatyöntekijät, nuorisotyönohjaajat ja lastenohjaajat, ja myös vapaaehtoiset ovat monessa mukana. Toiminnasta ja rahojen käytöstä kuitenkin päättävät seurakuntien luottamushenkilöt, kirkkovaltuuston jäsenet. Marraskuussa valitaan uudet päätöksentekijät seurakuntiin seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Seurakuntapäättäjien keski-ikä on melko korkea, ja tämänkertaisten vaalien tavoitteena onkin saada mukaan päättäjiksi myös nuorempia sukupolvia. On kaikkien seurakuntalaisten etu, että päättäjäjoukko heijastaisi seurakunnan jäsenistöä. Näin eri ryhmien ja erilaisten seurakuntalaisten näkemykset ja tarpeet tulisivat paremmin esille päätöksenteossa.

Seurakuntapäättäjänä toimiminen muistuttaa paljolti kuntapäättäjän tehtävää: keskitytään kokouksiin, joita on noin 1-2 kuukaudessa. Tehtävä ei siis välttämättä vie kovin paljon aikaa, ja se antaa mahdollisuuden tutustua ja vaikuttaa kirkon monipuoliseen työhön. Päättäjän tehtävänä on perehtyä päätösesityksiin, tuoda omia näkemyksiään esille kokouksissa ja tietysti osallistua varsinaiseen päättämiseen. Suurista linjoista keskustellaan yleensä etukäteen. Kirkkovaltuustoilla on tapana pitää esimerkiksi suunnitteluseminaareja, joissa perehdytään yhdessä asiaan ja punnitaan eri näkökulmia ja vaihtoehtoja.

Tulevalla nelivuotiskaudella seurakunnissa on edessä isoja päätöksiä, kun täytyy ratkaista esimerkiksi kiinteistöasioita - Ylöjärvelläkin mietitään, mistä kiinteistöistä on luovuttava ja miten esimerkiksi leirikeskuksia kehitetään. Myös keskeisten työntekijöiden valinnat ovat luottamushenkilölle mahdollisuus vaikuttaa huomattavasti siihen, millaista seurakunnan toiminta on tulevaisuudessa.

Seurakuntapäättäjät ovat omalta osaltaan myös vaikuttamassa koko kirkon suuntaan, sillä he osallistuvat kirkolliskokousedustajien valintaan. Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin, jossa päätetään muun muassa kirkon opillisista kysymyksistä. Tämän hetken ehkä isoin kysymys koskee kirkon suhtautumista tasa-arvoiseen avioliittoon.

Kiinnostaisiko sinua toimia seurakuntapäättäjänä? Lähde ehdolle seurakuntavaaleihin. Ehdokasasettelu on avoinna 17.9.2018 asti. Lisätietoja vaaleista löydät:
www.ylojarvenseurakunta.fi/seurakuntavaalit
www.seurakuntavaalit.fi

26.4.2018 08.27