Uutislistaukseen

Uuden kirkkoherran valintaprosessi

20.6.2019 16.53

Kirkkoherramme Kimmo Reinikainen on valittu Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherraksi. Hänen valintansa kirkkoherraksi Hämeenlinnaan käynnistää myös uuden kirkkoherran valintaprosessin Ylöjärvellä.

Kimmo aloittaa uudessa virassaan 1.12. Viimeiset konkreettiset työpäivät Ylöjärvellä ajoittuvat syyskuun loppupuolelle. Sitä ennen käynnistyy jo uuden kirkkoherran hakuprosessi. Prosessin aikataulutus tarkentuu elokuussa, sillä se riippuu esim. siitä päädytäänkö valinnassa ”kansanvaaliin” vai kirkkovaltuuston valitsemaan kirkkoherraan.

Pääpiirteissään prosessi etenee kuitenkin seuraavasti:

 • 14.8. Kapitulin istunto, jossa myönnetään ero Kimmolle Ylöjärven kirkkoherranvirassa. Samalla lähetetään lausuntopyyntö seurakuntaamme kirkkoherranviran erityisistä perusteista ja vaalitavan valinnasta (kansanvaali eli välitön vaali vai kirkkovaltuuston valitsema eli välillinen vaali)
 • 20.8. Kirkkoneuvosto tekee esityksen erityisistä perusteista ja vaalitavasta (myös mahdollinen haastatteluryhmän valinta)
 • 28.8. Kirkkovaltuusto antaa lausunnon erityisistä perusteista ja vaalitavasta
 • 18.9. Kapitulin istunto, jossa annetaan päätös vaalitavasta ja julistetaan kirkkoherran virka haettavaksi
 • Hakuaikaa on noin kuukausi
 • Loka-marraskuussa kapituli haastattelee kaikki hakijat ja antaa lausunnon hakijoista (jos kirkkovaltuusto valitsee) / vaaliehdotuksen (jos kansanvaali)
 • Jos välillinen vaali eli kirkkovaltuusto valitsee edetään jotakuinkin seuraavasti:
  • Kirkkoneuvoston asettama valintaryhmä (tai kirkkoneuvosto) tekee päätöksen keitä haastatellaan Ylöjärven seurakunnan toimesta
  • Todennäköisesti marraskuulla kirkkoneuvosto haastattelee valittuja hakijoita ja valitsee ketä lähetetään mahdollisiin psykologisiin testeihin
  • Kirkkoneuvosto kuulee testien tulokset
  • Kirkkovaltuusto haastattelee ja kuulee yhteenvedon hakijoiden psykologisista testeistä
  • Mahdollinen vaalipaneeli tms. seurakuntalaistilaisuus on mahdollinen myös
  • Kirkkovaltuusto suorittaa vaalin (todennäköisesti joulukuussa)
  • Valitusaika on 30+7 päivää ja tämän jälkeen kapituli vahvistaa valinnan alkutalvesta
 • Jos välitön vaali, eli seurakuntalaiset äänestävät, edetään jotakuinkin seuraavasti:
  • kolmelle vaalisijalle asetetulle ehdokkaalle nimetään vaalisaarnapäivät (todennäköisesti tammi-helmikuulle)
  • aloitetaan vaalijärjestelyt seurakuntavaalien tapaan
  • kolme vaalisijoille nimettyä ehdokasta esittäytyvät vaalipaneeleissa tms. seurakuntalaistilaisuuksissa
  • vaalisaarnojen jälkeen seuraa ennakkoäänestys sekä varsinainen vaalipäivä
  • kapituli vahvistaa vaalin tulokseen kokouksessaan
 • Välillisessä vaalissa uusi kirkkoherra aloittanee keväällä 2020 maalis-toukokuun tienoilla. Välittömässä vaalissa arviolta keväällä tai kesällä 2020. Aloitus riippuu toki myös valitun henkilön mahdollisuuksista irrota edellisestä tehtävästään.